unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Projekt www.muzeach

Wersja do druku Poleć znajomemu

Muzeum Narodowe w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie realizuje projekt dofinasowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury).

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej oferowanych w Internecie przez muzea oraz zwiększenie wykorzystania potencjału ich dziedzictwa kulturowego. Projekt składa się z dwóch zadań: powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów oraz rozwój infrastruktury do digitalizacji i udostępnienia zasobów cyfrowych, który jest niezbędny do osiągnięcia zakładanych celów projektu. Zbiory muzeów, które zostaną zdigitalizowane w ramach projektu, udostępnione będą bezpłatnie.

Dzięki projektowi powstaną:

 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Narodowego w Szczecinie,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie POLIN,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Lubelskiego w Lublinie,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 • multiwyszukiwarka zasobów kultury w ramach cyfrowych kolekcji ww. muzeów,
 • geoportale dla 3 instytucji rezydencjonalnych prezentujące zasoby muzealne w aplikacjach mapowych.

W projekcie przyjęte zostały ujednolicone dla wszystkich konsorcjantów wymagania dotyczące realizacji procesu digitalizacyjnego opartego na wielu innowacyjnych rozwiązaniach (zunifikowany system zarządzania barwą, zaawansowane techniki dokumentacji  dwuwymiarowej Gigapixel i RTI, różne metody dokumentacji trójwymiarowej). Opracowane w projekcie zasady udostępniania informacji bazują na pomyśle wyszukiwarki pozwalającej z jednego miejsca na przeszukiwanie zasobów cyfrowych udostępnianych przez wszystkich partnerów. Zbudowane konsorcjum oparte na zróżnicowanej grupie muzeów pozwoli zaprezentować w Internecie zbiory o zróżnicowanym charakterze.

Ponadto realizowane będą takie działania jak:

 • Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów.
 • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI).
 • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym.
 • Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS).
 • Budowa wspólnej wyszukiwarki.
 • Rozwój infrastruktury – zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń.
 • Szkolenia pracowników.
 • Działania edukacyjne, promocyjne, administracyjne

Efekty projektu posłużą celom edukacyjnym i promocyjnym, stanowiąc istotną rolę zarówno w zakresie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, jak również rozwoju turystyki kulturowej na terenie Polski.

Muzeum Narodowe w Lublinie w ramach projektu zbuduje katalog zbiorów online, zdigitalizuje 1296 muzealiów oraz udostępni 2000 obiektów. Zaplanowane do udostępnienia muzealia to obiekty o szczególnej wartości, reprezentatywne dla zbiorów Muzeum oraz jego lubelskich oddziałów, dotąd nie udostępniane cyfrowo.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 10 980 688,81 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.

Do pobrania: zasady_przetwarzania_danych_osobowych_w_programie_operacyjnym_polska_cyfrowa_2014_2020


O projekcie. Administracja i promocja projektu

Tak duży i złożony projekt, jak „www.muzeach” nie mógłby być zrealizowany skutecznie bez odpowiedniego wsparcia administracyjnego. Kwestie zamówień publicznych, płacowych, rozliczeń i sp...

więcej »

O projekcie. Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D

Zadanie „Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D” obejmuje wszystkie techniki dokumentacji trójwymiarowej, które zostaną wykorzystane w projekcie. Są to: dokumentacja fotogrametryczna...

więcej »

O projekcie. Rozwój infrastruktury

W każdym z pięciu muzeów biorących udział w projekcie „www.muzeach” powstaną tysiące zdjęć obiektów, które zostaną udostępnione publiczności za pomocą strony internetowej i multiwys...

więcej »

O projekcie. Budowa strony z multiwyszukiwarką

Jednym z kluczowych efektów projektu „www.muzeach” będzie strona internetowa zawierająca multiwyszukiwarkę pozwalającą na prezentację obiektów udostępnionych przez Muzeum Pałacu Króla J...

więcej »

O projekcie. Szkolenia dla pracowników muzeów

Szkolenia dla zaangażowanych w projekt osób są w naszym  projekcie niezbędne. Przede wszystkim – z punktu widzenia zachowania spójności w zakresie wykorzystywanych technologii przez zespo...

więcej »

O projekcie. Działania edukacyjne

W ramach projektu „www.muzeach” tworzona będzie dokumentacja zróżnicowanych grup obiektów muzealnych z kolekcji pięciu polskich muzeów przy wykorzystaniu różnych cyfrowych technik digitali...

więcej »

Podsumowanie pierwszego kwartału projektu

Poprawa jakości i dostępu do zasobów muzeów w formie cyfrowej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego to cele jakie stawiają przed sobą instytucje zrzeszone w konsorcjum realizujące wspólnie projekt www.muzeach. Na projekt składają się dwa główne zadania: udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów oraz rozwój infrastruktury służącej do digitalizacji i udostępnienia zbiorów. Podsumowujemy pierwsze trzy miesiące projektu!

więcej »

Podsumowanie drugiego kwartału projektu

Projekt www.muzeach realizowany jest przez 5 muzeów: Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Muzeum  - Zamek w Łańcucie. Podsumowujemy drugi kwartał prac nad projektem w Muzeum Lubelskim.

więcej »

Podsumowanie trzeciego kwartału projektu

Jednym z zadań projektu www.muzeach jest rozwój infrastruktury służącej do digitalizacji i udostępnienia zasobów cyfrowych. Ten etap działań w Muzeum Lubelskim dobiega końca

więcej »

Podsumowanie pierwszego roku projektu

Od roku w Muzeum Lubelskim trwa projekt www.muzeach, jego efekty posłużą celom edukacyjnym i promocyjnym, umożliwią popularyzację dziedzictwa kulturowego i przyczynią się do rozwoju turystyki kulturowej na terenie Polski. Podsumowujemy pierwszy rok działań w Muzeum Lubelskim

więcej »

Podsumowanie piątego kwartału projektu

Powstaje nowa strona internetowa Muzeum Lubelskiego. Podsumowujemy działania V kwartału projektu w Muzeum Lubelskim

więcej »

Podsumowanie szóstego kwartału projektu

Powstaje nowa strona internetowa Muzeum Narodowego w Lublinie oraz wspólna multiwyszukiwarka projektu www.muzeach. Podsumowujemy działania VI kwartału projektu.

więcej »

Podsumowanie siódmego kwartału projektu

Prace nad nową stroną internetową Muzeum Narodowego w Lublinie dobiegają końca. Zakończył się proces digitalizacji i publikacji zbiorów cyfrowych 3D.

więcej »

Podsumowanie ósmego kwartału projektu

W Muzeum Narodowym w Lublinie trwają prace nad digitalizacją muzealiów oraz aktualizacją treści na nowej stronie internetowej Muzeum. Podsumowujemy ósmy kwartał projektu (styczeń-marzec 2021).

więcej »

Podsumowanie dziewiątego kwartału projektu

Przeprowadzono audyt nowej strony internetowej Muzeum Narodowego w Lublinie. Kontynuowane są prace nad digitalizacją muzealiów. Podsumowujemy IX kwartał projektu (kwiecień-czerwiec 2021).

więcej »

Podsumowanie dziesiątego kwartału projektu

Muzeum Narodowe w Lublinie kontynuuje prace nad digitalizacją muzealiów oraz nową stroną internetową muzeum. Podsumowujemy X kwartał projektu (lipiec-wrzesień 2021).

więcej »