unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Zbiory biblioteczne

Wersja do druku Poleć znajomemu

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, zbiory specjalne (katalogi, przewodniki po zbiorach i wystawach muzealnych), fotografie, wydawnictwa kartograficzne i  własne o różnym zakresie chronologicznym (starodruki, druki dziewiętnastowieczne i współczesne) Księgozbiór główny zlokalizowany jest w dwóch pomieszczeniach magazynowych. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny zawierający słowniki polskie i obcojęzyczne

Zakres formalny i zasoby

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, zbiory specjalne (katalogi, przewodniki po zbiorach i wystawach muzealnych), fotografie, wydawnictwa kartograficzne i  własne o różnym zakresie chronologicznym (starodruki, druki dziewiętnastowieczne i współczesne).

Księgozbiór, którego zasadniczą częścią są książki, liczy obecnie ok. 26 000 vol. Posiadamy  również ok. 6 000 vol. czasopism, ponad 3 000 vol. katalogów, przwodników i informatorów muzealnych polskich i obcych, kilkadziesiąt starodruków i kilkaset wydawnictw dziewiętnastowiecznych.

Zakres tematyczny

Bibblioteka uczestnicząc w sferze informacyjnej w działalności Muzeum gromadzi przede wszystkim wydawnictwa z dziedziny muzealnictwa, konserwatorstwa, historii sztuki, archeologii i numizmatyki, etnografii i etnologii, historii, filozofii (kultury i estetyki) oraz lubliniana.

Struktura

Księgozbiór główny zlokalizowany jest w dwóch pomieszczeniach magazynowych. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny zawierający słowniki polskie i obcojęzyczne (np. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Thieme-Becker/Vollmer Gesamtregister : Register zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart und zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts – wyd. oryginalne, Polski Słownik Biograficzny, Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego), leksykony, encyklopedie (np. Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, najnowsza trzydziestotomowa Wielka encyklopedia PWN), przewodniki, wydawnictwa dotyczące Muzeum Lubelskiego i Kaplicy Trójcy Świętej) oraz albumy i lubliniana. Część zbiorów sprofilowana tematycznie jest przekazana w depozyt do poszczególnych działów i oddziałów (archeologia, historia, numizmatyka, historia sztuki, etnografia, historia wojskowości).