unia europejskawysoki kontrast A A A
  • Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Oddział - Muzeum Literackie w Lubline
    Filia - Muzeum Józefa Czechowicza

ZBIORY MUZEUM

Wersja do druku Poleć znajomemu

Bronisława Kołodyńska, Józef Czechowicz i Kazimierz Miernowski na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie, 1931 r.Głównym celem Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie rękopisów, muzealiów, wydawnictw i materiałów naukowych związanych z życiem i twórczością autora nic więcej, a także innych pisarzy pochodzących z Lubelszczyzny. Dotychczas udało się zgromadzić większość rozproszonej spuścizny rękopiśmiennej Józefa Czechowicza.

Są tu autografy utworów literackich, listy do przyjaciół i rodziny, zdjęcia oraz dokumenty poety, fragmenty jego dziennika, świadectwa szkolne, dyplom ukończenia Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, materiały związane z działalnością Czechowicza w Związku Literatów Lubelskich oraz około 50 woluminów pochodzących z jego księgozbioru prywatnego. W większości są to książki dedykowane poecie przez ich autorów.

Ponadto Muzeum posiada w swoich zbiorach bogate materiały innych pisarzy związanych z Lubelszczyzną: Franciszki Arnsztajnowej, Konrada Bielskiego, Wacława Gralewskiego, Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Antoniego Madeja, Wacława Mrozowskiego, Józefa Nikodema Kłosowskiego, Józefa Łobodowskiego, Stanisława Bojarczuka, Jana Pocka, Anny Kamieńskiej. W zbiorach muzealnych znajdują się poza tym listy oraz rękopisy utworów poetyckich tak wybitnych twórców polskich jak: Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Jerzy Zagórski, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński i in.

Uwagę zwraca również obszerna dokumentacja fotograficzna lubelskiego życia literackiego, bogaty księgozbiór liczący około dziesięciu tysięcy woluminów, zbiór czasopism archiwalnych, nagrań, pamiątek oraz druków okolicznościowych.