unia europejskawysoki kontrast A A A
  • Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Oddział - Muzeum Literackie w Lubline
    Filia - Muzeum Józefa Czechowicza

Józef Czechowicz (1903-1939)

Wersja do druku Poleć znajomemu

Z części zgromadzonych w Muzeum eksponatów zorganizowano stałą wystawę, na której znalazły się m. in. dokumenty, zdjęcia, rękopisy, tomiki poetyckie wydane za życia poety oraz powojenne wydania jego twórczości.

Wystawa Lublin - Warszawa - Lublin (pierwsza część ekspozycji stałej Józef Czechowicz 1903-1939)

Ekspozycja przypomina biografię Józefa Czechowicza, wiodącą od kołyski w lubelskiej suterenie do pozycji „księcia poetów” w urodzajnym na poetyckie talenty okresie literatury polskiej. Ukazuje w porządku chronologicznym dzieciństwo i lata szkolne autora Kamienia, jego rozwój poetycki, począwszy od debiutu, różnorodne inicjatywy organizatorskie, etap przejmowania roli przywódcy młodej poezji, świadectwa pamięci o poecie  i jego dziele literackim. Na wystawie zostały zaprezentowane m. in. dokumenty, zdjęcia, tomiki poetyckie wydane za życia poety oraz powojenne wydania jego twórczości.

Wystawa Między Arkadią i Apokalipsą (druga część ekspozycji stałej Józef Czechowicz 1903-1939)

Po Józefie Czechowiczu ocalało bardzo mało osobistych przedmiotów. Jego ostatnie mieszkanie znajdujące się na warszawskim Mokotowie przy ulicy Narbutta 11 a, opuszczone przez poetę w pierwszych dniach września 1939 roku, zostało dość szybko okradzione z tego, co było łatwo spieniężyć. Na szczęście złodziei nie interesowały rękopisy, maszynopisy, bruliony i niektóre z książek należące do Józefa Czechowicza. Te w sporej części ocalały wyniesione z mieszkania przez Wacława Mrozowskiego. Nieliczne przedmioty, jakie udało się zgromadzić, prezentujemy na wystawie w naszym Muzeum. Są to między innymi dwa dzwoneczki przywiezione z Francji, obrus i serwetki z wyszytymi przez siostrę poety – Katarzynę Głuszewską – inicjałami autora Kamienia. Ekspozycję uzupełnia łyżeczka należąca do rodziców Józefa Czechowicza z wygrawerowanymi inicjałami jego ojca – Pawła oraz przedmioty pochodzące sprzed II wojny światowej, które odpowiadają opisowi rzeczy znajdujących się w pokoju poety. Te nieliczne przedmioty warto skonfrontować z bardzo bogatą spuścizną literacką Józefa Czechowicza, jaką pozostawił po sobie twórca tragicznie zmarły zaledwie w wieku 36 lat i którą, pomimo jej rozproszenia w czasie wojny, udało się w naszym Muzeum zgromadzić.


scenariusz – Ewa Łoś
opracowanie plastyczne – Barbara i Stanisław Bałdygowie

Dzwonek - pamiątka Józefa Czechowicza z pobytu we Francji w 1930 roku, mosiądz, odlewKarta pocztowa z rysunkiem wykonanym własnoręcznie przez Józefa Czechowicza