unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Dworek prace remontowe

  Dworek prace remontowe

  Nazwa zadania

  Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincetego Pola

 • Język koloru

  Język koloru

  Język koloru

  Wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Wolontariat

Wersja do druku Poleć znajomemu

Zapraszamy do zapoznania się z programem wolontariatu w Muzeum Narodowym w Lublinie. Współpraca z wolontariuszami pozwoli nam realizować nowoczesny model edukacji muzealnej, opartej na idei otwartości i współtworzenia. Program skierowany jest zarówno do uczniów i studentów mających zamiar poszerzać swoje kompetencje zawodowe, seniorów, którzy mogliby podzielić się swoim czasem oraz doświadczeniem, jak i wszystkich osób pragnących angażować się w ciekawe działania kulturalne, artystyczne i społeczne. Dołącz do nas!

Program wolontariatu
w Muzeum Narodowym w Lublinie
Cel wolontariatu
Celem wolontariatu organizowanego przez Muzeum Narodowe w Lublinie jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalnych i społecznych, w której wolontariusze wspierać będą inicjatywy podejmowane przez instytucję, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, podnosić swoje kwalifikacje, współtworzyć program wolontariatu oraz realizować autorskie pomysły pod nadzorem merytorycznym pracowników Muzeum.
Wizja wolontariatu
Wizja wolontariatu w Muzeum Narodowym w Lublinie stworzona została w oparciu o ideę rozwoju osobistego wolontariuszy oraz współpracę pomiędzy uczestnikami wolontariatu a pracownikami Muzeum.
Wolontariat w Muzeum Narodowym w Lublinie to:
- zespół wolontariuszy połączonych wspólnymi celami;
- społecznicy działający na rzecz Muzeum Narodowego w Lublinie oraz miasta Lublin;
- przestrzeń tworzona przez osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych często odmiennych środowisk, z różnym poziomem wykształcenia, umiejętności i zainteresowań;
- projekty współtworzone i kierowane przez wolontariuszy pod opieką merytoryczną pracowników Muzeum.
Zadania wolontariusza 
Zadania wolontariusza przydzielane są przez koordynatora wolontariatu w oparciu o potrzeby instytucji, jak także indywidualne cechy charakterologiczne, możliwości, umiejętności i zainteresowania kandydata.
Prawa i obowiązki wolontariusza określa Regulamin wolontariatu, jak także w porozumienie wolontariackie podpisywane pomiędzy wolontariuszem a Muzeum.
Profil wolontariusza
Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 14 rok życia, bez względu pochodzenie, wykształcenie czy status społeczny, która zechce poświęcić swój wolny czas na wsparcie działań realizowanych przez Muzeum Narodowe w Lublinie. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna ustawodawczego do podpisania porozumienia wolontariackiego.
Korzyści dla wolontariusza 
·       Wolontariusz za swoją pracę na rzecz Muzeum Narodowego w Lublinie nie otrzymuje wynagrodzenia. Niemniej jednak przysługuje mu szereg świadczeń tj.:
·       porozumienie wolontariackie podpisane pomiędzy wolontariuszem a Muzeum, zawierające prawa i obowiązki wolontariusza, jego zadania oraz świadczenia;
·       możliwość poznania Muzeum Narodowego w Lublinie „od kulis”;
·       współtworzenie przez wolontariusza programu nowo powstającego oddziału Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie;
·       zdobywanie doświadczenia w organizacji wydarzeń kulturalnych;
·       możliwość korzystania z wizyt studyjnych w zaprzyjaźnionych instytucjach;
·       udział w projektach integracyjnych;
·       możliwość bezpłatnego korzystania z oferty muzealnej;
·       możliwość realizacji własny, innowacyjnych pomysłów związanych z tematyką muzeum;
·       zaświadczenie potwierdzające zakres wykonanych przez wolontariusza zadań (wydawane na życzenie wolontariusza);
·       zwrot kosztów transportu w przypadku działań poza siedzibą Muzeum.
Rekrutacja
Rekrutacja do wolontariatu odbywa się trzyetapowo i obejmuje następujące elementy:
1) zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie (wzór do pobrania – poniżej);
2) rozmowę z koordynatorem wolontariatu;
3) udział w szkoleniu.
Po pozytywnym przejściu powyższych etapów następuje podpisanie umowy wolontariackiej (wzór umowy poniżej).
Wypełnione i podpisane zgłoszenia wolontariackie można składać:
- osobiście w siedzibie Muzeum Narodowego w Lublinie (ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin – Kancelaria, piętro I);
- pocztą tradycyjną na adres Muzeum Narodowego w Lublinie (ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin);
- pocztą elektroniczną w formie skanu (.jpg lub .pdf) na adres: wolontariat@mnwl.pl.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:
Koordynatorka Wolontariatu:
Marzena Bury
Dział Edukacji
Muzeum Narodowe w Lublinie
tel. (81) 537 96 15
kom. 693 677 6902