unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Studia i Materiały Lubelskie Tom 22

Wersja do druku Poleć znajomemu

  

20studiaimaterialy.jpg

Od Redakcji

TEMATY I PROBLEMY

Marcin Wołoszyn (Uniwersytet Rzeszowski, Leibniz – Instytut Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (GWZO) w Lipsku)
Zanim Skrzetuski poznał Bohuna. Grody Czerwieńskie, pogranicze polko-ruskie w wiekach średnich. Stan i perspektywy badań

Andrzej Szczerski (Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński)
Lwów i mapa modernistycznej Europy Środkowo-Wschodniej

Małgorzata Surmacz (Muzeum Narodowe w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Huculszczyzna oczami Janusza Świeżego. O pierwszych fascynacjach malarsko-etnograficznych

Rafał Niedźwiadek (ARCHEE – Badania i Nadzory Archeologiczne)
Przeszłość i przyszłość placu Litewskiego z perspektywy badań archeologicznych

Krzysztof Janus (Politechnika Lubelska)
O najnowszych badaniach architektonicznych w Pałacu Lubomirskich

Marek Zambrzycki (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)
Topos utraty na wystawach narracyjnych. Jak pokazać coś, czego nie ma?


MISCELLANEA


Małgorzata Surmacz (Muzeum Narodowe w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Wychowankowie Szkoły Staszica w walkach o niepodległość i granice państwa

Małgorzata Surmacz (Muzeum Narodowe w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Beata Szczerbińska-Budzyńska (II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie)
Uczniowie Szkoły Zamoyskiego w walkach o niepodległość i granice państwa

Anna Łukaszczyk (II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie)
Lublin miastem „krzyczącej młodości”. Kulturotwórcza rola czasopisma szkolna „W Słońce”

Łukasz Krzysiak (Muzeum Narodowe w Lublinie)
Maria Walciszewska – komendantka konspiracyjnej Chorągwi Lubelskiej Harcerek w latach 1939–1941


SPRAWOZDANIA I RECENZJE


Marcin Lachowski (Muzeum Narodowe w Lublinie, Uniwersytet Warszawski)
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Korzenie i wspólnota”

Wiktor Kowalczyk (Muzeum Narodowe w Lublinie)
Pamięć – kultura – edukacja. Rok 2019 w Dworku Wincentego Pola

Małgorzata Siedlaczek (Muzeum Narodowe w Lublinie)
Muzeum bez barier. Dostępność Muzeum Narodowego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu

Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939

 

pobierz całą publikację >>>

 

Rada naukowa
dr Roman Chmelyk (Muzeum Historyczne miasta Lwowa)
dr Jarosław Cymerman (UMCS, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (UW)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (KUL)
prof. Krzysztof Pomian (Paryż, Francja)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)Redakcja naukowa
dr hab. Marcin Lachowski (redaktor naczelny)
dr Katarzyna Mieczkowska
Małgorzata Surmacz 

Adiustacja i korekty
Halina Kosienkowska-Ciota

Skład
Joanna Dyszczyk

Projekt okładki
Sebastian N. Górski

Na okładce
Pałac Lubomirskich w Lublinie, pocz. XX w. Zbiory Muzeum Narodowego w Lublinie

Fotografie ze zbiorów
Muzeum Narodowe w Lublinie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Archiwum I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, Archiwum II LO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, Archiwum Uniwersyteckiego KUL, Archiwum Państwowego w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, oraz zbiorów prywatnych

Reprodukcje fotografii
Emilia Kaczanowska, Piotr Maciuk, Aleksandra Sztal

Tłumaczenie na język angielski
Marcin Michniowski
 

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną

ISSN 0585-5276
© Muzeum Narodowe w Lublinie, 2020

Muzeum Narodowe w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.mnwl.pl
siml@mnwl.pl
www.siml.mnwl.pl