unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Nowe Otwarcie

  Nowe Otwarcie

  Nowe otwarcie

  Muzeum Narodowe w Lublinie czynne od 7 maja

Studia i Materiały Lubelskie Tom 22

Wersja do druku Poleć znajomemu

  

20studiaimaterialy.jpg

pobierz całą publikację >>>

Rada naukowa
dr Roman Chmelyk (Muzeum Historyczne miasta Lwowa)
dr Jarosław Cymerman (UMCS, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (UW)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (KUL)
prof. Krzysztof Pomian (Paryż, Francja)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)

Redakcja naukowa
dr hab. Marcin Lachowski (redaktor naczelny)
dr Katarzyna Mieczkowska
Małgorzata Surmacz

Adiustacja i korekty
Halina Kosienkowska-Ciota

Skład
JD Joanna Dyszczyk

Projekt okładki
Sebastian N. Górski

Na okładce
Pałac Lubomirskich w Lublinie, pocz. XX w. Zbiory Muzeum Narodowego w Lublinie

Fotografie ze zbiorów
Muzeum Narodowe w Lublinie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Archiwum I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, Archiwum II LO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, Archiwum Uniwersyteckiego KUL, Archiwum Państwowego w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, oraz zbiorów prywatnych

Reprodukcje fotografii
Emilia Kaczanowska, Bartłomiej Lenard, Piotr Maciuk, Aleksandra Sztal

Tłumaczenie na język angielski
Marcin Michniowski
 

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną

ISSN 0585-5276
© Muzeum Narodowe w Lublinie, 2020

Muzeum Narodowe w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.mnwl.pl
siml@mnwl.pl
www.siml.mnwl.pl