unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Studia i Materiały Lubelskie Tom 20

Wersja do druku Poleć znajomemu

   

Spis treści

Od redakcji

TEMATY I PROBLEMY

Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Lubelskie w Lublinie)
Józef Czechowicz – krytyk sztuki. Prolegomena

Piotr Majewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Koloryzm i krytyka

Karolina Zychowicz (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
Koncepcje realizmu w polskiej krytyce artystycznej lat 1945–1955

Piotr Majewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Krytyka artystyczna wobec abstrakcji niegeometrycznej, lata 1945–1965

Kamila Leśniak (Uniwersytet Warszawski)
Krytyka fotograficzna 1945–1970

Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Lubelskie w Lublinie)
Powojenna krytyka artystyczna wobec awangardy

Marta Ryczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski – doktorantka)
Happening, performance, sztuka akcji od lat 60. XX wieku w polskiej krytyce artystycznej

Anna Struzik (Katolicki Uniwersytet Lubelski – doktorantka)
Krytyka lat 90. – sztuka krytyczna

Anna Struzik (Katolicki Uniwersytet Lubelski – doktorantka)
Sztuka polska po 1998 roku a krytyka artystyczna

MISCELANEA

Jarosław Płachecki (Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów)
Historia Szkół Vetterów 1866–1939

Anna Oleszek (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego)
Vetterowie – zapomnieć czy zapamiętać?

Małgorzata Surmacz (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
Uczniowie Szkół Handlowych im. Vetterów w walkach o niepodległość i granice państwa

Grzegorz Sztal (Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy – Oddział Lublin)
O uczniu żołnierzu Bartoszu Jankowskim

SPRAWOZDANIA

Magdalena Piwowarska (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
Międzynarodowa Letnia Szkoła UNESCO w Lublinie 2015–2016

Anna Syta (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
Nowe formy edukacji w Muzeum Historii Miasta Lublina

Radosław Bułtowicz (Lubelska Szkoła Sztuki Projektowania), Magdalena Szubielska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Brama pełna diaporam. Przykład edukacji muzealnej poprzez sztukę

Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Lubelskie w Lublinie)
„Pankiewicz i po... Uwalnianie koloru”. Wystawa w Muzeum Lubelskim, 16 lipca–2 października 2016 roku

pobierz całą publikacje >>>


Rada naukowa
dr Roman Chmelyk (Muzeum Historyczne miasta Lwowa, Lwów, Ukraina)
dr hab. Monika Gabryś-Sławińska (UMCS, Muzeum Lubelskie)
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (UW)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (KUL)
prof. Krzysztof Pomian (Paryż, Francja)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)

Redakcja naukowa
dr Jarosław Cymerman
dr Andrzej Frejlich
dr hab. Marcin Lachowski (redaktor naczelny)
dr Katarzyna Mieczkowska
Małgorzata Surmacz

Recenzenci
dr hab. Krzysztof Gombin (KUL)
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (UW)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (KUL)
dr hab. Jerzy Żywicki (UMCS)

Projekt okładki Sebastian N. Górski
Adiustacja i korekty Paulina Janczylik Magdalena Janik, Ewa Kuszyk-Peciak
Skład Joanna Dyszczyk

Fotografie ze zbiorów Muzeum Lubelskiego, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych, Archiwum Uniwersyteckiego KUL
oraz zbiorów prywatnych


Tłumaczenia na język angielski Marcin Michniowski

ISSN 0585-5276
© Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2017
Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.muzeumlubelskie.pl