unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Studia i Materiały Lubelskie Tom 18

Wersja do druku Poleć znajomemu

Spis treści

Maciej Drewniak
Badania archeologiczne osady wczesnośredniowiecznej na stanowisku 41 w Horodysku z 1967 roku

Krystyna Rzędzian
Historia jednego ikonostasu

Grażyna Jakimińska
Majątek rodziny Konopniców

Tomasz Markiewicz
Skarb monet z XV–XVII wieku z Lublina

Małgorzata Surmacz
Uczniowie Szkoły Lubelskiej w walkach o niepodległość i granice państwa polskiego w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej

Urszula Kurzątkowska
Czy Juliusz Kurzątkowski trudnił się rzeźbą? Materiały do historii teatru lalek w Lublinie

SESJA „OSKAR KOLBERG I KULTURA LUDOWA LUBELSZCZYZNY”

Agnieszka Kościuk
„To, co po sobie zostawiam, przyda się ludziom na długo” – życie i działalność Oskara Kolberga (1814–1890)

Jan Adamowski
Lubelskie w Dziełach wszystkich Oskara Kolberga

Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Katarzyna Prorok
Co zawiera tom Lubelskie wydany w serii „Nowego Kolberga”?

Mariola Tymochowicz
Kultura materialna Lubelszczyzny w badaniach współczesnych kontynuatorów Oskara Kolberga

Agnieszka Ławicka
Wystawa „za Oskarem Kolbergiem po Lubelszczyźnie””

pobierz całą publikację >>>


Redaktor naczelny Katarzyna Mieczkowska-Czerniak
Adiustacja i korekty Magdalena Janik, Ewa Kuszyk-Peciak
Skład Piotr Dyszczyk

Fotografie ze zbiorów Muzeum Lubelskiego oraz ze zbiorów prywatnych
Tłumaczenia na język angielski Anna Krotkiewska-Zagórska, Małgorzata Ryczek

ISSN 0585-5276
© Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2015
Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.muzeumlubelskie.pl