unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

WYNIKI ANALIZY SZCZĄTKÓW RYB

Wersja do druku Poleć znajomemu

Objęcie szczegółową analizą szczątków ryb, w tym łusek, których serię kilkuset sztuk zebrano dotychczas w trakcie badań wykopaliskowych, ma ogromne znaczenie dla stworzenia pełnego obrazu paleośrodowiska osady z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii.

Obecność licznych kości i łusek ryb może wskazywać na duże znaczenie rybołówstwa w gospodarce żywnościowej mieszkańców osiedla. Tego rodzaju pozostałości znane są z niewielkiej liczby stanowisk okresu rzymskiego i wędrówek ludów. Dla stanowiska o takiej chronologii z terenu Lubelszczyzny badania archeoichtiologiczne zostały wykonane po raz pierwszy.
Większość kości i łusek ryb należała do karpiowatych, a wśród oznaczonych gatunków dominował leszcz. W zbiorze pojawiły się również pojedyncze szczątki okonia, płoci oraz liczniejsze kości szczupaka i jesiotra. Obecność tego ostatniego może wskazywać na duże znaczenie rybołówstwa, również związanego z okresowymi połowami w trakcie tarł.
Autorem analizy archeozoologicznej szczątków ryb jest prof. dr hab. Andrzej Witkowski z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.wykres_zwierzat.jpg
Nieszawa Kolonia stan. 5. Procentowy udział gatunków zwierząt w zbiorze oznaczonych szczątków kostnych


Nieszawa_rybolowstwo1.jpg

Nieszawa Kolonia stan. 5. Narzędzia związane z rybołówstwem. I-IV w. n.e.