unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • ferie po królewsku

  ferie po królewsku

  Wirtualne spotkania

  w sieci dla dzieci i młodzieży.

Studia i Materiały Lubelskie Tom 22

Wersja do druku Poleć znajomemu

  

20studiaimaterialy.jpg

pobierz całą publikację >>>

Rada naukowa
dr Roman Chmelyk (Muzeum Historyczne miasta Lwowa)
dr Jarosław Cymerman (UMCS, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (UW)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (KUL)
prof. Krzysztof Pomian (Paryż, Francja)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)

Redakcja naukowa
dr hab. Marcin Lachowski (redaktor naczelny)
dr Katarzyna Mieczkowska
Małgorzata Surmacz

Adiustacja i korekty
Halina Kosienkowska-Ciota

Skład
JD Joanna Dyszczyk

Projekt okładki
Sebastian N. Górski

Na okładce
Pałac Lubomirskich w Lublinie, pocz. XX w. Zbiory Muzeum Narodowego w Lublinie

Fotografie ze zbiorów
Muzeum Narodowe w Lublinie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Archiwum I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, Archiwum II LO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, Archiwum Uniwersyteckiego KUL, Archiwum Państwowego w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, oraz zbiorów prywatnych

Reprodukcje fotografii
Emilia Kaczanowska, Bartłomiej Lenard, Piotr Maciuk, Aleksandra Sztal

Tłumaczenie na język angielski
Marcin Michniowski
 

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną

ISSN 0585-5276
© Muzeum Narodowe w Lublinie, 2020

Muzeum Narodowe w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.mnwl.pl
siml@mnwl.pl
www.siml.mnwl.pl