unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Dworek prace remontowe

  Dworek prace remontowe

  Nazwa zadania

  Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincetego Pola

 • Język koloru

  Język koloru

  Język koloru

  Wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Studia i Materiały Lubelskie Tom 21

Wersja do druku Poleć znajomemu

Od redakcji

TEMATY I PROBLEMY

 

Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Lubelskie w Lublinie), Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
„Reflektor”. Urwana ścieżka Nowej Sztuki

  

Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski)
„[…] i byliśmy za granicą”. Wincentego Pola słupy graniczne i kresy poza Kresami

  

Tadeusz J. Chmielewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Przestrzeń i granice w krajobrazie

  

MISCELANEA

  

Faina Riabchykova (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki)
Niewykonalne wyzwanie? Ogólnopaństwowa baza danych zbiorów muzealnych: doświadczenie Białorusi, Rosji, Ukrainy oraz Polski

  

Agata Sztorc (Galeria Labirynt), Magdalena Szubielska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Sztuka bez barier. Przykłady udostępniania współczesnych dzieł oraz zabytków osobom z niepełnosprawnościami wzroku

  

Vladyslav Rozhkov (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Latyczów. Dzieje miasta na Kresach na przestrzeni wieków

  

SPRAWOZDANIA

  

Bożena Kasperowicz (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
„Czas na Niepodległą”

  

Andrzej Frejlich (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
Rok Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim

  

Anna Hałata (Muzeum Lubelskie w Lublinie), Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Lubelskie w Lublinie)
„Lubelskie życie artystyczne w czasie odwilży – awers i rewers”

  

Anna Syta (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
O dwóch wystawach plakatu w Muzeum Historii Miasta Lublina

  

Jacek Wierzchoś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
„Semi Naturalny2”

   

pobierz całą publikacje >>>

   

Rada naukowa
dr hab. Roman Chmelyk (Muzeum Historyczne Miasta Lwowa, Ukraina)
dr hab. Monika Gabryś-Sławińska (UMCS, Muzeum Lubelskie)
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (UW)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (KUL)
prof. Krzysztof Pomian (Paryż, Francja)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)

Redakcja naukowa
dr Jarosław Cymerman
dr Andrzej Frejlich
dr hab. Marcin Lachowski (redaktor naczelny)
dr Katarzyna Mieczkowska
Małgorzata Surmacz
Projekt okładki Sebastian N. Górski
Adiustacja i korekty Magdalena Janik, Ewa Kuszyk-Peciak
Skład Tomasz Smołka

Projekt okładki Sebastian N. Górski
Adiustacja i korekty Magdalena Janik, Ewa Kuszyk-Peciak
Skład Tomasz Smołka

Na okładce Ilustracja z „Reflektora”, 1924, nr 1, s. 38.
Fotografie ze zbiorów Muzeum Lubelskiego, Galerii Labirynt oraz zbiorów prywatnych
Tłumaczenia na język angielski Marcin Michniowski

ISSN 0585-5276

© Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2017
Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.muzeumlubelskie.pl
www.siml.muzeumlubelskie.pl