unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Dworek prace remontowe

  Dworek prace remontowe

  Nazwa zadania

  Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincetego Pola

 • Język koloru

  Język koloru

  Język koloru

  Wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie

Wersja do druku Poleć znajomemu

Publikacja dofinansowana ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Muzeum Narodowe

pobierz publikację

Recenzenci
prof. dr hab. Magdalena Zborowska
dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
Redakcja naukowa
Marta Stasiak-Cyran
Redakcja i korekta
Ewa Kuszyk-Peciak, Magdalena Janik
Komputerowe przygotowanie ilustracji
Dariusz Bednarski, Maciej Drewniak, Autorzy
Ilustracje rysunkowe
Autorzy, archiwum Muzeum Narodowego w Lublinie,
archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie
Fotografie
Autorzy, Piotr Maciuk, Mariusz Matyaszewski,
archiwum Muzeum Narodowego w Lublinie,
archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie
Projekt okładki
Elżbieta Jachacz

Tematem publikacji jest ważna kategoria źródeł archeologicznych, jaką są relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego. Na potrzeby projektu stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy i przeprowadzono wielokierunkowe analizy drewna archeologicznego. Podsumowano dotychczasowy stan badań archeologicznych i publikacji.

Na 140-stronnicowe recenzowane studium składa się sześć artykułów przedstawionych w dwóch blokach tematycznych: I – Archeologia i II – Badania interdyscyplinarne. Trzecią część tworzą materiały ilustracyjne będące wyborem archiwalnej dokumentacji, stanowiącej część historii badań tego stanowiska oraz fotografie ilustrujące zadania realizowane w ramach projektu realizowanego w 2019 – 2020 roku.

ISBN 978-83-61073-75-8
© Muzeum Narodowe w Lublinie, 2020
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.mnwl.pl