unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Przęślik

Wersja do druku Poleć znajomemu

Przęślik, Nieszawa Kolonia, gm. Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie, wł. Muzeum Lubelskiego (ML), nr inw. XXIII/2591.

Przedmiot nakładany na drewniane wrzeciono służące do przędzenia. Zdobiony ornamentem swastyk, będących symbolem płodności oraz sił przyrody (ognia i Słońca). Datowany na okres rzymski (I-IV w. n.e.).

Ten i inne zabytki z nieszawskiej osady są opracowywane i będą opublikowane w 2016 r. w ramach projektu naukowego dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pozostałe przęśliki pochodzą z miejscowości: Czartowiec, gm. Tyszowce, woj. lubelskie, wł. ML, nr inw. 193/A/ML; Kamień, gm. Loco, woj. lubelskie, wł. ML, nr inw. 354/A/ML, Drążgów, gm. Ułęż, woj. lubelskie, wł. ML, nr inw. Dr2/89. Obok znajdują się inne przybory służące do tkania lub obciążania sieci rybackich (grzęzidła): dwa ciężarki z Nieszawy Kolonii, gm. Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie, wł. ML, nr inw. XXIII/2586 i XXIII/4729; ciężarek, Dobre, gm. Wilków, woj. lubelskie, w. ML, nr inw. D2/80; dwa małe ciężarki z Horodyska, gm. Leśniowice, woj. lubelskie, wł. ML, nr inw. 1007/A/ML/9 i 10.