unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Fajki

Wersja do druku Poleć znajomemu

Fajki: Lublin-Sławinek, własność Muzeum Lubelskiego, nr inw. XXVI/5123-1 – główka fajki glinianej złożonej (lulki) typowej dla XVIII wieku; Leszczanka, gm. Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie, własność Muzeum Lubelskiego – główka fajki typowej dla końca XVIII wieku; Lublin-ul. Grodzka, własność Muzeum Lubelskiego, nr inw. Lub80/11 – główka fajki glinianej inspirowanej przez typ fajek tureckich, tzw. Stambułek. Wykonana prawdopodobnie w wytwórni KÜNSTLER. Datowana na poł. XIX w.

Pozostałe zabytki to lampki oliwne, miejsce znalezienia nieznane, własność Muzeum Lubelskiego, nr. inw. 720/A/ML/1-4. Lampy wykonano na kole garncarskim i służyły do użytku codziennego, palone na tłuszcz zwierzęcy. Zabytki te są związane z kulturą antyczną i zostały wykonane na terenie cesarstwa rzymskiego pomiędzy I a VI w. n.e.