unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Dworek prace remontowe

  Dworek prace remontowe

  Nazwa zadania

  Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincetego Pola

 • Język koloru

  Język koloru

  Język koloru

  Wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie

Propozycje tematów lekcji muzealnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dla najmłodszych  dzieci, w wieku 6 lat  oraz uczniów ze szkół podstawowych po gimnazja , zajęcia aktywizujące z elementami plastyki i z zastosowaniem druków edukacyjnych. Proponujemy spotkania cykliczne na wystawach stałych prowadzone w czasie roku szkolnego.

Propozycje tematów lekcji muzealnych


Dla najmłodszych  dzieci, w wieku 6 lat  oraz uczniów ze szkół podstawowych po gimnazja , zajęcia aktywizujące z elementami plastyki i z zastosowaniem druków edukacyjnych.
Proponujemy spotkania cykliczne na wystawach stałych prowadzone w czasie roku szkolnego.
 

 1. Cykl  5  spotkań w  muzeum, na wystawach stałych
  Tytuł projektu: Poznajemy muzeum (klasy 0-III szkoły podstawowej)
 2. Cykl 4 spotkań na wystawach zamkowych i lubelskim starym mieście.
  Tytuł projektu: Najstarsze  zabytki dawnego Lublina (  klasy IV- VI szkoły podstawowej, klasy I-III gimnazjum)
 3. Cykl 3 spotkań  w Kaplicy Trójcy Świętej
  Tytuł projektu: Kaplica Trójcy Świętej jako źródło wiedzy o przeszłości. (gimnazjum i szkoły ponadpodstawowe)
 4. Cykl 2-3 spotkań na wystawach  malarstwa.
  Tytuł projektu: Co to jest malarstwo?  (I-III gimnazjum)

 
Kaplica Trójcy Świętej, jako zabytek o wyjątkowym znaczeniu historycznym i artystycznym zajmuje szczególne miejsce w upowszechnianiu i edukacji. Bogaty program zajęć edukacyjnych proponowany przez Dział Edukacji i Informacji Muzealnej skierowany do różnych grup wiekowych prezentuje ten zabytek w różnych aspektach: jako źródło wiedzy o kulturze, sztuce, historii i ikonografii.
Jednorazowe spotkana dla różych grup wiekowych.
Uczestnicy od 6 do 12 lat:
        Tajemnice zamku lubelskiego.
        Jak powstawały freski w kaplicy lubelskiej.
        Średniowieczne zabytki wzgórza zamkowego.
        Portret króla
 Uczniowie od 13 do16 lat mogą uczestniczyć w ćwiczeniach i warsztatach  posługując się w czasie zajęć materiałami pomocniczymi (w postaci druków edukacyjnych i tekstów źródłowych).
        Kaplica zamkowa w Lublinie :
        Historia i architektura.
        Polichromie, program ikonograficzny.
        Technika i konserwacja malowideł.
        Wizerunki Władysława Jagiełły.
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i dorosłych słuchaczy prowadzone są wykłady i pogadanki n.p .:
 
·        Historia malowideł rusko-bizantyńskich w Lublinie.
·        Podstawowa problematyka ikonografii chrześcijańskiej na przykładzie fresków z kaplicy lubelskiej.
·        Kaplica zamkowa  w Lublinie- technika i konserwacja malowideł.


 
 Propozycje zajęć dla uczniów szkół podstawowych.


W czasie zajęć przeprowadzanych na wystawach muzealnych zachęcamy do aktywnego poznawania  ekspozycji  proponując  lekcje plastyczne, a także zabawy edukacyjne adresowane do dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

    Poznajemy Muzeum.

 (Zajęcia zalecane jako wstępne spotkanie  rozpoczynające cykl lekcji). Młodzi uczestnicy   poznają trzy wybrane ekspozycje Zamku Lubelskiego. Posługując się zdjęciami i szkicami eksponatów odszukują   wybrane  muzealia i opisują je. Zapoznają się z pojęciami muzeum, eksponat, ekspozycja, galeria kolekcja…. Drugą część zajęć wypełnia rysowanie zabytku, najlepiej zapamiętanego w czasie wycieczki.

    Malujemy jak mistrz.

Zajęcia odbywają się na galerii malarstwa polskiego. Uczestnicy przypominają sobie tematy malarskie takie jak portret, pejzaż, martwa natura. Odnajdują na wystawie poznane wcześniej  obrazy i starają się powiązać je z odpowiednim typem malarskim. Drugą część zajęć stanowi próba namalowania lub narysowania „kopii” wybranego obrazu.

    W pracowni malarza.

Zajęcia są próbą poznania podstawowych technik malarskich.  Następnie  uczestnicy zaznajamiają się  ze znaczeniem koloru  na obrazie oraz sposobami mieszania barw. Poznane środki wyrazu artystycznego praktycznie stosują w pracy plastycznej tworzonej w drugiej części zajęć.

     Konterfekt, portret dawnego Polaka.
    Portret i autoportret.

 Obie wyżej wymienione lekcje   polegają na poznawaniu portretów  z kolekcji  Muzeum Lubelskiego przy zastosowaniu druków edukacyjnych. Uczniowie zastanawiają się czemu może służyć malowanie portretów; upamiętnieniu sławnego człowieka, zaspokojeniu próżności modela, czy przedstawieniu prawdy o portretowanym. Drugą część spotkania  wypełnia praca plastyczna.
Legendy lubelskie.
Przybliżenie uczestnikom najważniejszych opowieści lubelskich łączących się z bogatą przeszłością miasta. Zakończenie spotkania stanowi tworzenie ilustracji do legend.

    W krainie porcelany.

Poznawanie zbiorów ceramiki Muzeum Lubelskiego znajdujących się na wystawie sztuki zdobniczej. Następnie przy filiżance (każdy uczestnik przynosi ze sobą własna filiżankę lub kubek) herbaty toczy się opowieść o  narodzinach i tajnikach porcelany oraz zwyczajach związanych z  parzeniem i piciem herbaty. (Zajęcia zalecane na zakończenie cyklu spotkań)
 

    Co to jest rzeźba? Figurki z gliny i  porcelany w zbiorach muzeum.

Zajęcia odbywają się na trzech wystawach: Pradzieje Lubelszczyzny, Sztuka Ludowa Regionu Lubelskiego i Sztuka Zdobnicza Polska i Obca. Uczestnicy zajęć zapoznają się z różnorodnością  zabytków ceramicznych zgromadzonych na wystawach muzealnych oraz podstawowymi sposobami  ich wyrobu. Drugą część lekcji stanowi wykonywanie plastelinowych, modelinowych lub glinianych figurek.  
 

    Dawne zawody.

 Lekcja odbywa się na Wystawie Sztuki Ludowej,  Wystawie Sztuki Zdobniczej oraz Wystawie Uzbrojenia. Uczestnicy próbują powiązać prezentowane eksponaty z rzemieślnikami, którzy trudnili się dawniej wyrobem przedmiotów użytkowych i ozdobnych. Część plastyczną spotkania stanowi wykonanie szkicu ołówkiem lub piórkiem.

    Jak mistrz Matejko malował obraz „Unia Lubelska”.

Zajęcia odbywają się w Galerii Malarstwa Polskiego, przed obrazem „Unia Lubelska” Jana Matejki. Na początku prowadzący opowiada o samym wydarzeniu historycznym, następnie o tym jak Matejko malował obraz. Uczestnicy przy pomocy tekstów źródłowych rozpoznają na obrazie postacie historyczne i symboliczne. Zajęcia kończy wykonanie pracy plastycznej.
∙ Skąd wzięła się szopka bożonarodzeniowa?
Zajęcia prowadzone są na wystawie sztuki ludowej. Pierwszą część stanowi opowieść o św. Franciszku i szopce bożonarodzeniowej, ilustrowana przeźroczami. Następnie uczestnicy zajęć oglądają eksponaty etnograficzne, związane ze zwyczajami Bożego Narodzenia. Trzecią część zajęć wypełnia praca plastyczna.
 
        Propozycje zajęć dla uczniów  klas IV – VI szkól podstawowych i gimnazjów.
 
Młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjów zapraszamy do udziału następujących zajęciach warsztatowych,(pomocą dla uczestników zajęć są teksty źródłowe lub karty pracy):
 

    7 cudów świata antycznego.
    Portret sarmacki.
    Jak ubierano się w  siedemnastowiecznej Polsce.
    Malarstwo historyczne  i batalistyczne w  zbiorach muzeum.
    Romantyzm i realizm w malarstwie polskim.
    Malarstwo Młodej Polski.
    Malarstwo  dwudziestolecia międzywojennego.
    Co to jest malarstwo nowoczesne?
    Od impresjonizmu do abstrakcji.
    Tajniki dawnych rzemiosł.
    Barokowa sztuka w zbiorach Muzeum Lubelskiego.
    Sztuka oświecenia w Polsce i w Lublinie.

Organizujemy pokazy najlepszych prac powstałych w czasie zajęć lub inspirowanych wizytą w muzeum. Prace te  mogą wziąć udział w  międzynarodowym konkursie plastycznym "Moja przygoda w muzeum".
 
Propozycje lekcji dla szkół ponadpodstawowych.
 
Cykl  ( do 5 spotkań w ciągu roku) zajęć poświęconych podstawowym zagadnieniom z historii sztuki.
 Tytuł projektu:
●   Historia sztuki polskiej i europejskiej
   Lekcje z zakresu sztuki polskiej i obcej od czasów starożytnych do współczesności. Zajęcia, w formie wykładów z przeźroczami  oraz prezentacje  multimedialne prowadzone są w sali wykładowej a uzupełniane są ćwiczeniami na ekspozycjach (w miarę posiadanych zbiorów z zakresu obejmującego dany temat) .Przeznaczone są dla uczniów I-III klasy szkół ponadgimnazjalnych.

 • Starożytny Egipt.
 • Sztuka starożytnej Grecji.
 • Jak Rzymianie tworzyli sztukę.
 • Sztuka romańska i gotycka.
 • Renesans we Włoszech.
 • Sztuka renesansowa w Polsce.
 • Barok w Europie.
 • Kultura sarmacka.
 • Klasycyzm.
 • Sztuka epoki oświecenia w Polsce.
 • Malarstwo romantyczne.
 • Realizm w malarstwie polskim.
 • Polskie malarstwo historyczne.
 • Jan Matejko - życie i twórczość.
 • Sztuka Młodej Polski.
 • Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego.
 • Sztuka polska XX w. - wybrane zagadnienia.
 • Lubelskie środowisko artystyczne XX wieku.
 • Sztuka zdobnicza:
 • Tkaniny i stroje
 • Dawne  meble i wystrój wnętrz historycznych
 • Szlachecki stół:  złotnictwo,  ceramika, szkło artystyczne.
 • Wizerunki królów polskich w sztuce.
 • Wojny Polski w XVII w. w malarstwie historyczno- batalistycznym.

 
Szkoły ponadpodstawowe i gimnazja zachęcamy do udziału w zajęciach dotyczących  regionu lubelskiego i kultury lokalnej.
W czasie tych spotkań uczniowie mogą zapoznać się z najciekawszymi zjawiskami  kulturowymi dotyczącymi miasta i regionu,  o znaczeniu nie tylko lokalnym ale i ogólnopolskim.
·        Ikonografia dawnego Lublina.
·        Lublin średniowieczny.
·        Lublin w epoce Jagiellonów.
·        Renesans lubelski.
·        Unia lubelska 1569.
·        „Unia Lubelska” według Jana Matejki.

Kiedy odbywają się lekcje?

 W roku szkolnym codziennie, od godziny 9.00 do 14.00 przeprowadzane są zajęcia.
 W czasie wakacji również można skorzystać z naszej oferty edukacyjnej codziennie, w  godzinach: od 10.00 do 14.00.  
 

Opłata za lekcje

Uczestników zajęć obowiązuje jednorazowej opłata za lekcję (55 zł) i wykupienie biletów  lekcyjnych (10 zł lub 5 zł od uczestnika zajęć), jeśli zajęcia odbywają się na wystawach muzealnych.
W przypadku zajęć planowanych w sali odczytowej z pokazem multimedialnym- jednorazowa opłata za zajęcia (60 zł).
        
Opłatę za lekcję należy uiścić w  kasie muzealnej, przed zajęciami.

   
Jak zamówić lekcję muzealną?

-Warunkiem udanego spotkania jest zamówienie telefoniczne lub osobiste zaplanowanych zajęć w Dziale Edukacji i Informacji Muzealnej  
w godzinach od 8.00 do 15.00, numer telefonu: 81 53 250 01 wew. 15, lub 20, lub innym dziale lub oddziale muzealnym (w zależności od tematu spotkania).
-Prosimy o dokładne podawanie tematu zamawianej lekcji ,danych szkoły, nazwisko nauczyciela i liczebności klasy.
-Zajęcia należy zamawiać z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 
Uwaga:
 
-Grupa może liczyć nie więcej niż 20 osób, zajęcia warsztatowe- 15 osób.
- Nie łączymy klas.
-Opiekun powinien pozostać z grupą przez czas pobytu w muzeum.