unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Projekty unijne 1995-2012

Wersja do druku Poleć znajomemu
W latach 1995-1997 Muzeum pozyskało środki unijne w ramach projektów pilotażowych. Umożliwiły one zakończenie prac konserwatorskich w Kaplicy Trójcy Świętej i udostępnienie tego  unikatowego zabytku dla zwiedzających.

W latach 2006-2008 w zabytkowej zabudowie wzgórza zamkowego, w skład której wchodzi Kaplica Trójcy Świętej, przeprowadzone zostały gruntowne prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie oraz zabezpieczenia konstrukcyjne w partii fundamentów. Prace sfinansowane zostały ze środków unijnych i wkładu własnego Województwa Lubelskiego w ramach ZPORR. Ogólny koszt realizacji projektu wyniósł 10.000.000 zł.


W połowie 2010 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu unijnego „Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Termin zakończenia projektu – 31. lipca 2013 r., jego wartość – 14.000.000 zł.
Realizowany projekt to drugi etap największych w historii Muzeum Lubelskiego kompleksowych prac budowlanych, remontowych, konserwatorskich, modernizacyjnych oraz adaptacyjnych dla potrzeb działalności muzealnej i dla podniesienia standardów obsługi zwiedzających.
Prace obejmują historyczną zabudowę wzgórza zamkowego wraz z Kaplicą Trójcy Świętej oraz zabytkową Bramę Krakowską. Przy realizacji projektu zastosowano najnowsze technologie budowlane i konserwatorskie.

Zakres prac w ramach projektu:

Kaplica Trójcy Świętej:

- Konserwacja gotyckiej elewacji zewnętrznej zabytku
- Zabezpieczenie sklepienia prezbiterium
- Remont i konserwacja pomieszczeń przyziemia i krypty w celu udostępnienia zwiedzającym.
- Wymiana systemu klimatyzacji oraz specjalistycznego oświetlenia fresków bizantyńsko-ruskich.
- Remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu
- Podjazd dla niepełnosprawnych.


Zamek Lubelski

- Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą bezwykopową.
- Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami skrzydła północnego oraz podbicie ostatniego odcinka fundamentów.
- Pozyskanie nowych pomieszczeń magazynowych o powierzchni 520 m2 w części podziemnej skrzydła północnego wyposażonych w wentylację i sprzęt magazynowy.
- Przebudowa i modernizacja magazynów zbiorów sztuki oraz magazynów biblioteki wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt.
- Remont i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na kawiarnię dla zwiedzających.
- Osuszenie południowego skrzydła Zamku bezinwazyjną technologią wykorzystania zjawiska grawomagnetyzmu.
- Remont i konserwacja reliktów gotyckiej „Baszty Żydowskiej”
- Instalacja cyfrowego systemu telewizji dozorowej


Romańska wieża zamkowa (donżon)


- Konserwacja zewnętrznej elewacji murów
- Budowa tarasu widokowego na szczycie wieży, który umożliwi zwiedzającym podziwianie panoramy Starego Miasta
- Przystosowanie wnętrza wieży dla zwiedzania


Nowe aranżacje i modernizacja wystaw stałych

Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje ziemi lubelskiej.
Sztuka ludowa regionu lubelskiego.
Galeria sztuki zdobniczej.
Lapidarium – wystawa zabytkowych detali architektonicznych z XVI-XVII w. pochodzących z Zamku i Starego Miasta w przyziemiu Kaplicy Trójcy Świętej (poza budżetem projektu, ze środków własnych).


Internet i multimedia, obsługa zwiedzających

- Internetowa i multimedialna obsługa turystów zapewniająca szeroki zakres usług łącznie z rezerwacją biletów i terminów zwiedzania oraz możliwością zakupu wydawnictw i składania zamówień na produkty i usługi
- Nowa witryna informacyjna z rozbudowanymi funkcjami
- Kioski multimedialne oraz indywidualne przewodniki audio dla zwiedzających
- Zostanie stworzona możliwość wirtualnej obserwacji zabytków oraz wydarzeń kultury w muzeum w czasie rzeczywistym
- Dodatkowe ułatwienia dla niepełnosprawnych, ułatwiające korzystanie z nowych ofert Muzeum
- Uruchomienie kawiarni na Zamku dla potrzeb zwiedzających.


Brama Krakowska – obok Zamku Lubelskiego
najbardziej rozpoznawalny symbol Lublina

- Konserwacja i remont gotyckiej elewacji zabytku
- Remont górnej partii Bramy, więźby dachowej i pokrycia dachu
- Przywrócenie monogramu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na szczycie Bramy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację wystawy Lapidarium w przyziemiu Kaplicy Trójcy Świętej w Muzeum Lubelskim w Lublinie wraz z wykonaniem prac konserwatorskich posadzki w przyziemiu Kaplicy Trójcy Świętej w Muzeum Lubelskim
w Lublinie oraz prac konserwatorsko-porządkowych detali architektonicznych                – III części:

 

Część I

 realizacja wystawy Lapidarium w przyziemiu Kaplicy Trójcy Świętej

w Muzeum Lubelskim w Lublinie

Zamawiający wybrał w powyższym postępowaniu ofertę złożoną przez: 

RENOVA Sp. z o.o., ul. Wilcza 42/14, 00-672 Warszawa

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz             ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt.
w kryterium

Okres gwarancji – 10%

Liczba pkt.
w kryterium

Cena – 90%

Razem

RESTAURO Sp. z o.o. ul. Małe Garbary 4-6

87-100 Toruń

xxx

xxx

xxx

RENOVA Sp. z o.o.ul. Wilcza 42/14

00-672 Warszawa

10

90

100

 

 

Część III

wykonanie prac konserwatorsko – porządkowych detali architektonicznych

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może w niniejszym postępowaniu zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Tagi: E-commerce