unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Projekty Muzeum Narodowego w Lublinie

Wersja do druku Poleć znajomemu

PROJEKTY REALIZOWANE

PRACE MODERNIZACYJNE I ARANŻACYJNE WYSTAWY MUZEUM NARODOWEGO
W LUBLINIE W ODDZIALE MUZEUM MARTYROLOGII ,, POD ZEGAREM”

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU  POCHODZĄCYCH Z BUDZETU PAŃSTWA

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE ZABYTKOWE OBIEKTY MUZEUM NARODOWEGO W LUBLINIE: ZAMEK LUBELSKI, BRAMĘ KRAKOWSKĄ W LUBLINIE I CHATĘ ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU  POCHODZĄCYCH Z BUDZETU PAŃSTWA

PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE BUDYNKU DWORKU

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZITWA NARODOWEGO I SPORTU

PROJEKT WWW.MUZEACH

Projekt dofinasowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

RELIKTY ŚREDNIOWIECZNEJ DREWNIANEJ ZABUDOWY WZGÓRZA ZAMKOWEGO W LUBLINIE –BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I KONSERWACJA

Projekt dofinasowany ze środków Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury

PROJEKTY ZREALIZOWANE

KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2019


Projekt dofinasowany ze środków Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KOLEKCJA MEBLI ANDRZEJA NIKODEMOWICZA W ZBIORACH MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ MUZEUM LUBELSKIEGO

Projekt dofinasowany ze środków Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury

NOWE NABYTKI 2017: OBRAZY ANTONIEGO MICHALAKA

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NOWE NABYTKI 2017: TYTUS DZIEDUSZYCKI-SAS (1934-1973) W KOLEKCJI GRUPY ZAMEK MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej".

ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ DOSTOSOWANEJ DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU I SŁUCHU

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury

110 NABYTKÓW NA 110-LECIE MUZEM

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MŁODZI LUBIĄ KULTURĘ

Trzyletni (2016-2018) program edukacji kulturalnej województwa lubelskiego w ramach Bardzo Młodej Kultury Narodowego Centrum Kultury.

PROJEKT E-MUZEA

Projekt przygotowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla sektora muzealnego do programu Polska Cyfrowa w ramach II Osi, priorytet e-Administracja i otwarty rząd, cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.

CENTRALNA BAZA JUDAIKÓW

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny

NIESZAWA KOLONIA STANOWISKO 5, POW. OPOLE LUBELSKIE.
INTERDYSCYPLINARNA MONOGRAFIA OSADY Z OKRESU RZYMSKIEGO

Projekt realizowany w latach 2015-2016 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe Priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych