unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Prace zabezpieczające zabytkowe obiekty Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamek Lubelski, Bramę Krakowską w Lublinie i chatę Żeromskiego w Nałęczowie.

Wersja do druku Poleć znajomemu

NAZWA ZADANIA: PRACE ZABEZPIECZAJĄCE ZABYTKOWE OBIEKTY MUZEUM NARODOWEGO W LUBLINIE: ZAMEK LUBELSKI, BRAMĘ KRAKOWSKĄ W LUBLINIE I CHATĘ ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE.

W ramach zadania „ Prace zabezpieczające zabytkowe obiekty Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamek Lubelski, Bramę Krakowską w Lublinie i Chatę Żeromskiego w Nałęczowie  zostaną wykonane następujące niezbędne  elementy zakresu prac :

1.Prace naprawcze instalacji odgromowej Bramy Krakowskiej, polegające na przywróceniu do sprawności technicznej istniejącej instalacji odgromowej. Konieczne będzie sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę, obiekt jest pod ochroną konserwatorską. Ponadto zostanie wykonany montaż drzwi przeciwpożarowych EI60 w magazynie zbiorów etnograficznych .                       

2.W oddziale Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie  będą realizowane prace zabezpieczające i konserwacyjne  przy Chacie Żeromskiego, polegające na  naprawie i konserwacji pokrycia dachowego, wykonanego z gontu drewnianego, wymianie uszkodzonych klepek gontu i  impregnacji połaci dachowej preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi . Ponadto zostaną wykonane prace konserwatorskie kamiennych elementów mauzoleum Adama Żeromskiego, w oparciu o przygotowany program prac konserwatorskich.

3.Opracowana zostanie dokumentacja projektowa z branży budowlanej i konserwatorskiej  dla prac remontowo- konserwatorskich studni i bramy wejściowej do Chaty Żeromskiego oraz  dokumentacja dla prac remontowo-konserwatorskich szczytu Kaplicy Trójcy Świętej, wraz z programem prac konserwatorskich.

4.Prace będą prowadzone pod nadzorem autora dokumentacji oraz uprawnionego inspektora nadzoru.

logotyp MKDNiS

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU  POCHODZĄCYCH Z BUDZETU PAŃSTWA

DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE

 WARTOŚĆ FINANSOWANIA 146 000 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 146 000 PLN