unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Prace modernizacyjne i aranżacyjne wystawy Muzeum Narodowego w Lublinie w oddziale Muzeum Martyrologii ,, Pod zegarem”

Wersja do druku Poleć znajomemu

NAZWA ZADANIA :PRACE MODERNIZACYJNE I ARANŻACYJNE WYSTAWY MUZEUM NARODOWEGO
W LUBLINIE W ODDZIALE MUZEUM MARTYROLOGII ,, POD ZEGAREM”


W 1990 roku Muzeum  Martyrologii „Pod Zegarem” dzięki staraniom Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i "Pod Zegarem" pozyskało nową przestrzeń wystawienniczą
w parterowym budynku w Lublinie przy ulicy Radziszewskiego 4. Pomieszczenia te zostały przeznaczone na stałą wystawę poświęconą martyrologii młodzieży Lublina.  16 lutego 1991 roku Oddział Martyrologii udostępnił stałą ekspozycję pt. Martyrologia młodzieży Lublina i harcerstwa Lubelszczyzny 1939-1945. Wystawa została zrealizowana ze zbiorów przekazanych przez Sławomira Litwińskiego i Kazimierza Jarzembowskiego, na podstawie ich scenariusza.


Od 1991 roku wystawa nie była modernizowana i stała się wystawą zużytą technicznie, wręcz archaiczną (materiał merytoryczny umieszczony na planszach ze sklejki słabo doświetlony, fotografie odchodzą od podłoża), sposób przekazu, walory estetyczne nie spełniają elementarnych oczekiwań odwiedzających. W pomieszczeniach od ul. Radziszewskiego od 27 lat nie był przeprowadzany żaden remont. W obiekcie tym nie ma urządzeń socjalno-sanitarnych, co nie spełnia wymaganych standardów. Reasumując obiekt wymaga kompleksowej realizacji modernizacji, aranżacji i urządzenia od nowa wystawy.

Konieczne jest wyodrębnienie przestrzeni magazynowej do przechowywania muzealiów. Z uwagi na mały metraż pomieszczeń jedynym rozwiązaniem jest zamontowanie na stałe tzw. regałów kompaktowych (regały jezdne do archiwizacji).Tuż przy planowanym magazynie planowane jest wydzielenie niewielkiego pomieszczenia biurowego dla pracownika Muzeum „Pod Zegarem” W przedmiotowym budynku brak jest sanitariatów - do obiektu nie jest doprowadzona siec wodno-kanalizacyjna . Modernizacja wystawy to przede wszystkim poprzedzona modernizacją wnętrz gruntowna zmiana formy przekazu i komunikacji z odbiorcą.

Wprowadzenie współczesnych technologii multimedialnych z zastosowaniem technik komputerowych, podkreśli autentyczność miejsca i czasu, wprowadzi w atmosferę wydarzeń w byłym areszcie śledczym oraz przybliży ekspozycję do percepcji młodego pokolenia. Zastosowanie nowoczesnych systemów prezentacji, dostosowanych do potrzeb współczesnego odbiorcy, istotnie wpłynie na podniesienie walorów edukacyjnych. Stworzenie takiej przestrzeni jest możliwe po wykonaniu generalnej modernizacji pomieszczeń obejmujących wykonanie   prac budowlanych min, wybudowanie wiatrołapu, wybudowanie schodów wejściowych i pochylni, wykonanie robót elektrycznych, instalacji sanitarnych / wod -kan i co/, instalacji teletechnicznych, nowej instalacji klimatyzacji/wentylacji , aranżacji   i wyposażenia wnętrz, wykonanie prac wystawienniczych tj. urządzenie od podstaw nowej przestrzeni wystawienniczej. Wykonanie całości zadania wiąże się nieuchronnie z opracowaniem scenariusza wystawy stałej, kwerend oraz doborem ikonografii a także redakcji tekstów. Przygotowane materiały tekstowe, na wystawie będą także wymagały tłumaczenia na języki obce.

Całkowita powierzchnia pomieszczeń objęta zadaniem wynosi 79,43 m2. Realizacja zadania pozwoli zapewnić warunki konserwatorskie do eksponowania artefaktów oraz oryginałów dokumentów na wystawie czasowej, a także zwiększy komfort zwiedzania.

logotyp MKDNiS

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU  POCHODZĄCYCH Z BUDZETU PAŃSTWA DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA  647 476,90   PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA  748 476,90 PLN