unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Podsumowanie pierwszego roku projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Od roku w Muzeum Lubelskim trwa projekt www.muzeach, jego efekty posłużą celom edukacyjnym i promocyjnym, umożliwią popularyzację dziedzictwa kulturowego i przyczynią się do rozwoju turystyki kulturowej na terenie Polski. Podsumowujemy pierwszy rok działań w Muzeum Lubelskim

W czwartym kwartale projektu prowadzone były prace konserwatorskie nad obiektami przeznaczonymi do digitalizacji. Liczba zdigitalizowanych w tym okresie obiektów sięga 179. Pracownicy merytoryczni weryfikują metadanowe opisy zabytków, przygotowują opisy popularyzatorskie. Ponadto prowadzone są działania promocyjne wokół projektu. Przygotowywane są ścieżki edukacyjne, które umożliwią głębsze poznanie muzealnych zbiorów osobom odwiedzającym stronę internetową z multiwyszukiwarką.

Pierwszy rok projektu www.muzeach

Od momentu inauguracji projektu odbywają się spotkania i dyskusje zespołów projektowych w instytucjach partnerskich oraz spotkania międzymuzealnego zespołu projektowego. Zakończyła się realizacja zasadniczej części zadania dotyczącego zakupów związanych z rozwojem serwerowni oraz pracowni digitalizacyjnej. Pracownicy merytoryczni weryfikują metadanowe opisy zabytków, przygotowują opisy popularyzatorskie. Konserwatorzy Muzeum Lubelskiego pracują nad obiektami przygotowując je do trwającego procesu digitalizacji. Łącznie zdigitalizowanych zostało ponad 360 zabytków. Odbyły się szkolenia z Color Managementu, PRINCE2 oraz z bezpieczeństwa sieci. Ponadto prowadzone są działania promocyjne wokół projektu, a także przygotowywane materiały edukacyjne. Tworzony jest program związanych z projektem działań edukacyjnych, które wystartują w 2021 roku.

Projekt www.muzeach dofinasowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury). Realizowany jest przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum  - Zamek w Łańcucie.