unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Podsumowanie pierwszego kwartału projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Poprawa jakości i dostępu do zasobów muzeów w formie cyfrowej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego to cele jakie stawiają przed sobą instytucje zrzeszone w konsorcjum realizujące wspólnie projekt www.muzeach. Na projekt składają się dwa główne zadania: udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów oraz rozwój infrastruktury służącej do digitalizacji i udostępnienia zbiorów. Podsumowujemy pierwsze trzy miesiące projektu!

Rozpoczęcie prac realizowanych w ramach projektu to przede wszystkim prowadzenie działań związanych z zarządzaniem projektem. Od momentu inauguracji projektu odbywają się spotkania i dyskusje zespołów projektowych w instytucjach partnerskich oraz spotkania międzymuzealnego zespołu projektowego. Omawiane są szczegółowe wymagania i specyfikacje dotyczące budowanej wspólnie strony internetowej z multiwyszukiwarką, która pozwoli na przeszukiwanie zasobów cyfrowych wszystkich instytucji zaangażowanych w projekt. Przygotowane są specyfikacje infrastruktury serwerowej i użytkowej, sprzętu digitalizacyjnego i oprogramowania, który znajdzie się w pracowni digitalizacyjnej. W Muzeum Lubelskim stworzone zostały pierwsze opisy popularyzatorskie oraz metadanowe dla obiektów, które zostaną opublikowane w multiwyszukiwarce. Powstały pierwsze materiały promujące projekt, opracowane zostały wzory dokumentów zgodnie z obowiązkiem informacyjnym beneficjenta, a na stornach internetowych lidera projektu oraz partnerów pojawiły się  pierwsze informacje o projekcie. Rozpoczęto także kampanię informacyjną w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Projekt www.muzeach to także działania szkoleniowe. Już wkrótce rozpoczną się szkolenia z zarządzania barwą (color management) oraz zarządzania projektami metodyką PRINCE2. Tworzony jest również program związanych z projektem działań edukacyjnych, które wystartują w przyszłym 2021 roku.

Projekt www.muzeach dofinasowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury). Realizowany jest przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum  - Zamek w