unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

O projekcie. Szkolenia dla pracowników muzeów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Szkolenia dla zaangażowanych w projekt osób są w naszym  projekcie niezbędne. Przede wszystkim – z punktu widzenia zachowania spójności w zakresie wykorzystywanych technologii przez zespoły muzeów biorących udział w projekcie w procesach zarządzania, digitalizacji i udostępniania, tak by przygotowywane odwzorowania, metadane czy opisy popularyzatorskie posiadały ten sam standard i umożliwiły łatwą integrację ze wspólną wyszukiwarką zbiorów w formie cyfrowej wszystkich pięciu muzeów. Poza tym szkolenia to szansa pozyskania przez pracowników muzeów niezbędniej wiedzy i umiejętności w zakresie digitalizacji i udostępniania zasobów warunkujących dalszy rozwój tych procesów we wszystkich muzeach.

PRINCE2

Projekt prowadzony jest zgodnie z metodyką PRINCE2, dostosowaną do specyfiki muzeów. W związku z tym przeprowadzono szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 dla grupy pracowników zaangażowanych w realizację projektu wszystkich instytucji partnerskich, aby zapewnić odpowiednią jakość zarządzania i komunikacji w ramach projektu.

Color Management

W projekcie związanym z digitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego niezwykle istotne jest jak najlepsze ustawienie ścieżki związanej z zarządzaniem barwą w celu uzyskania jak największej wierności tworzonych odwzorowań w stosunku do oryginału. Wprowadzenie jednolitej procedury weryfikacji efektów digitalizacji dla wszystkich instytucji biorących udział w projekcie (na podstawie jednolitego typu wzorców i podobnej jakości użytego sprzętu fotograficznego) daje możliwość optymalnego wykorzystania posiadanego wyposażenia i kontroli procesu digitalizacji na wszystkich jego etapach. Wartością dodatkową jest możliwość generowania raportów przez specjalistyczny serwis internetowy i odniesienie wyników projektu do wytycznych stosowanych przez największe instytucje na świecie. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania wymagało przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za wytwarzanie, odbiór i kontrolę odwzorowań cyfrowych obiektów.

GIS (Geographic Information System, System Informacji Przestrzennej)

W ramach projektu w Muzeum Narodowym w Szczecinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie będzie wdrożony system GIS, a w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie system ten będzie rozbudowywany. Szkolenia GIS zostaną przeprowadzone w zakresie podstawowego i zaawansowanego wykorzystania systemu i obejmą: wprowadzanie i edycję danych, redakcję map, wykonywanie analiz, publikację informacji, administrację systemem itp. Muzeum Narodowe w Szczecinie planuje w ramach studiów podyplomowych z geoinformatyki przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za administrowanie bazą GIS, co pozwoli na połączenie kompetencji historyka sztuki opracowującego dane merytoryczne z teoretyczną wiedzą w zakresie GIS.

Bezpieczeństwo sieci

Niezwykle istotne we współcześnie prowadzonych projektach informatycznych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych. W projekcie będzie wytworzona znaczna liczba danych cyfrowych, które będą udostępniane w internecie dzięki integracji systemów muzealnych poprzez multiwyszukiwarkę. Takie rozwiązanie wymaga od administratorów IT w poszczególnych muzeach partnerskich zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczeń. Bezpieczeństwo sieci gwarantują nie tylko odpowiednie zasoby sprzętowe i oprogramowanie, ale też wdrożone procedury bezpieczeństwa i wyszkolona kadra. Przeprowadzone szkolenie poszerzy wiedzę uczestników z zakresu bezpieczeństwa systemów IT. Szczególna uwaga zostanie skierowana na aspekty zabezpieczania systemów i sieci informatycznych oraz ich weryfikację, przeprowadzanie testów.

Projekt www.muzeach dofinasowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury). Realizowany jest przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum  - Zamek w Łańcucie.