unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

O projekcie. Działania edukacyjne

Wersja do druku Poleć znajomemu

W ramach projektu „www.muzeach” tworzona będzie dokumentacja zróżnicowanych grup obiektów muzealnych z kolekcji pięciu polskich muzeów przy wykorzystaniu różnych cyfrowych technik digitalizacyjnych. Zaplanowane w projekcie działania edukacyjne mają do spełnienia dwa główne cele – opowiedzenie o dziełach sztuki objętych projektem i zaznajomienie odbiorców z zastosowanymi, zaawansowanymi technikami digitalizacyjnymi.

Powstaną tematyczne mini-kolekcje dzieł sztuki, które stworzą ścieżki edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu. Istotnym elementem będzie też zestawienie i opatrzenie komentarzem różnych form dokumentacji cyfrowej w odniesieniu do takiego samego typu obiektów. Zastosowanie w muzealnictwie nowoczesnych technik cyfrowych takich jak interaktywne modele trójwymiarowe, animacje, pliki RTI czy też dokumentacja makrofotograficzna prezentowana w postaci plików gigapixelowych daje bowiem możliwość wzbogacenia klasycznego modelu opowieści o dziele sztuki o nowe walory edukacyjne.

Projekt www.muzeach dofinasowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury). Realizowany jest przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum  - Zamek w Łańcucie.