unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Dworek prace remontowe

  Dworek prace remontowe

  Nazwa zadania

  Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincetego Pola

 • Język koloru

  Język koloru

  Język koloru

  Wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie

O projekcie. Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D

Wersja do druku Poleć znajomemu

Zadanie „Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D” obejmuje wszystkie techniki dokumentacji trójwymiarowej, które zostaną wykorzystane w projekcie. Są to: dokumentacja fotogrametryczna, która zostanie zastosowana do większych form przestrzennych, takich jak fragmenty zabytkowej architektury, oraz druga technika pomiarowa nazywana skanowaniem z oświetleniem strukturalnym, która posłuży dokumentowaniu przedmiotów o niewielkich wymiarach, ale bardzo skomplikowanej geometrii.

W powszechnej świadomości często operuje się sformułowaniem „techniki trójwymiarowe” jako pewnego rodzaju określeniem uniwersalnym. Tymczasem pod tą zbiorczą nazwą mogą ukrywać się techniki pomiarowe bardzo różniące się zarówno pod kątem możliwości, jak i ograniczeń wynikających z charakteru danej metody. Mając świadomość wszystkich tych technicznych uwarunkowań, przygotowaliśmy projekt, który wykorzystuje różne techniki pomiarowe dla osiągnięcia najlepszych, naszym zdaniem, wyników dokumentacyjnych. Stąd zastosowanie technik fotogrametrycznych wspomaganych pomiarem laserowym ToF (z ang. Time of Flight – czyli pomiar czasu przelotu wiązki) obok techniki skanowania z oświetleniem strukturalnym.

Parametry poszczególnych typów pomiarów zostały dobrane w taki sposób, aby wytworzona dokumentacja miała jak najszerszy zakres zastosowań i była przydatna do opracowań przygotowywanych przez historyków sztuki, wspomagała prace konserwatorskie, a nawet wzbogaciła w przyszłości ofertę edukacyjną np. dzięki wykonaniu na jej podstawie modeli metodą druku trójwymiarowego.

Dla przykładu dokumentowane w projekcie figurki ceramiczne pomierzone zostaną z rozdzielczością przestrzenną wynoszącą ponad 2500 punktów na milimetr kwadratowy powierzchni i dzięki takiemu poziomowi rejestracji możliwe będzie nie tylko przygotowanie wspaniałych modeli wizualizacyjnych (do tego celu wystarczyłaby dużo niższa rozdzielczość skanowania), ale także przygotowanie modeli, które mogą być drukowane w technice bardzo precyzyjnego druku trójwymiarowego z odwzorowaniem detalu na poziomie setnych części milimetra.

Bez względu na technikę pozyskania danych służących do zbudowania modelu trójwymiarowego informacje te są zapisywane najpierw w postaci tak zwanej chmury punktów (wizualizującej wszystkie punkty, które zostały zarejestrowane na powierzchni mierzonego zabytku), a następnie przekształcane do modelu w postaci siatki trójkątów. Wytworzone w projekcie modele zostaną przekształcone do takiej właśnie postaci, odpowiednio uproszczone i udostępnione w ogólnodostępnym serwisie Sketchfab.

Muzeum Lubelskie w ramach projektu udostępni zabytki dotąd nie udostępniane cyfrowo. Dla wybranych 7 obiektów zostanie zlecona usługa digitalizacji zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik skanowania światłem strukturalnym i fotogrametrii.

Projekt www.muzeach dofinasowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury). Realizowany jest przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum  - Zamek w Łańcucie.