unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

O projekcie. Administracja i promocja projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Tak duży i złożony projekt, jak „www.muzeach” nie mógłby być zrealizowany skutecznie bez odpowiedniego wsparcia administracyjnego. Kwestie zamówień publicznych, płacowych, rozliczeń i sprawozdawczości w ramach projektu są realizowane zarówno na poziomie poszczególnych muzeów, jak również dla całego konsorcjum.

Jednym z zadań w projekcie jest również promocja. Obowiązek informacyjny realizowany będzie przy użyciu strony internetowej projektu, stron poszczególnych muzeów i tablic informacyjnych. Zaplanowane są również publikacje internetowe, newsletter oraz konferencja prasowa podsumowująca projekt.

Projekt www.muzeach dofinasowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury). Realizowany jest przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum  - Zamek w Łańcucie.