unia europejskawysoki kontrast A A A
 • Zapraszamy do oddziału

  Zapraszamy do oddziału

  Zapraszamy do oddziału

  Oddział - Muzeum Literackie w Lubline
  Filia - Muzeum Józefa Czechowicza

Oferta edukacyjna

Wersja do druku Poleć znajomemu

Ważne miejsce w działalności Muzeum zajmuje praca edukacyjna, która ma charakter programowy, systematyczny i jest ściśle powiązana z cyklem nauczania szkolnego.Odbywają się tutaj wykłady, prelekcje oraz lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Celem prowadzonych w Muzeum zajęć jest rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży, inspirowanie samodzielnej refleksji nad tekstem literackim oraz pielęgnowanie tradycji regionalnych, a tym samym pogłębianie i umacnianie tożsamości lokalnej. Muzeum dysponuje nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, którego zakup sfinansowano w całości dzięki dotacji, przyznanej przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.Zastosowanie aparatury multimedialnej zwiększa atrakcyjność i różnorodność form stosowanych w pracy oświatowej naszej placówki. Slajdy oraz filmy oświatowe są wykorzystywane jako środek edukacyjny, uzupełniający wykład lub prelekcję. Filmy edukacyjne są również wykorzystywane jako samodzielny środek dydaktyczny, ułatwiający zrozumienie treści wystawy osobom zwiedzającym ją bez przewodnika i odpowiedniego przygotowania.

 • Lekcje muzealne

  Muzeum proponuje oprowadzanie po ekspozycjach, tematyczne lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe. Odbywają się one po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tematyki i terminu oraz szczegółów o...

  więcej »
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza

  Inną formą działalności edukacyjnej Muzeum są - organizowane nieprzerwanie od trzydziestu jeden lat - konkursy recytatorskie i plastyczne, które zyskały już rangę ogólnopolską. Przez te lata zgromadziły one kilkadziesiąt tysięcy uczestników i przyczyniły się do popularyzacji dzieła Czechowicza w całej Polsce. Każdego roku ich uroczyste rozstrzygnięcie odbywa się 15 marca – w rocznicę urodzin poety.
  Drugim, obok Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, organizatorem konkursów jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”.

  więcej »