unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Dworek prace remontowe

  Dworek prace remontowe

  Nazwa zadania

  Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincetego Pola

 • Język koloru

  Język koloru

  Język koloru

  Wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie

Prezentacja książki

Wersja do druku Poleć znajomemu

„Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego”, pod red. Marty Stasiak-Cyran

W wieńczącej realizację projektu monografii podsumowano rezultaty badań wykopaliskowych, a także wielu specjalistycznych analiz. Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Ratownicze prace terenowe prowadzone w Nieszawie Kolonii, w pow. opolskim, w latach 1996-2000, 2003 i 2006-2008 oraz badania przyrodnicze i fizykochemiczne pozwoliły na stworzenie pełnej charakterystyki osady z II–IV wieku naszej ery. Trzynastu autorów przedstawiło wyniki badań archeologicznych, archeozoologicznych, archeoceramologicznych, petrograficznych, metaloznawczych i chemicznych zabytków oraz prospekcji geofizycznej stanowiska. Zostały one zaprezentowane na szerokim tle porównawczym, z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych.

W książce sięgnięto także po  rezultaty innych analiz wykonanych w ramach projektów dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: paleobotanicznej, lotniczego skaningu laserowego, datowania absolutnego metodą 14C oraz datowania termoluminescencyjnego ceramiki.

Stanowisko w Nieszawie Kolonii wyróżnia się w regionie bogactwem źródeł archeologicznych opracowanych w sposób interdyscyplinarny.Lokalizacja opisanego w książce stanowiska archeologicznego

Lokalizacja opisanego w książce stanowiska archeologicznego

19 grudnia w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie odbył się  wykład, w którym zostały zaprezentowane wyniki interdyscyplinarnych badań tego stanowiska z okresu wpływów rzymskich.

wyk__adUMCS.jpg

O stanowisku

Położenie stanowiska. Historia badań Stanowisko numer 5/9 na obszarze AZP 82-74 w Nieszawie Kolonii, gmina Józefów nad Wisłą, pow. opolski, woj. lubelskie, leży na niewielkim, piaszczystym cy...

więcej »

Opis projektu

Muzeum Lubelskie w Lublinie w latach 2015-2016 realizuje projekt, którego tematem jest opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego ...

więcej »

Galeria

Galerie zdjęć z wykopalisk

więcej »

Promocja projektu

Dobiega końca realizacja projektu archeologicznego pt. „Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

więcej »