unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Miecz z Podlodowa

Wersja do druku Poleć znajomemu
Metalowe elementy uzbrojenia z ciałopalnego grobu wojownika    Miecz z Podlodowa jest najciekawszym elementem całego zespołu uzbrojenia.Ta wyjątkowa broń na początku III w. n.e. stała się zapewne własnością wojownika należącego do elity ludności kultury przeworskiej.

 

Pod koniec II w. n.e. wojny toczone na północnym pograniczu Imperium Rzymskiego oraz wędrówki plemion gockich ze Skandynawii przez ziemie polskie w stronę Morza Czarnego rzutowały na sytuację kulturową na Lubelszczyźnie. Przedstawiciele kultury wielbarskiej, identyfikowanej z Gotami, zaczęli wypierać dotychczasowych mieszkańców naszego regionu - ludność kultury przeworskiej, utożsamianą z plemionami wandalskimi. Świadectwem walk prowadzonych przez uchodźców z przybyszami jest między innymi grób wojownika wandalskiego odkryty w miejscowości Podlodów. Obok urny (popielnicy) z jego szczątkami złożono broń, którą się posługiwał, w tym żelazny miecz z miedzianą inkrustacją.


larchPodlodow4a.jpgMiecz z Podlodowa jest najciekawszym elementem całego zespołu uzbrojenia, na który składają się jeszcze: umbo (szczyt tarczy) wykonane z żelaza i miedziowane, dwie ostrogi żelazne, dwa rytualnie zgięte i złamane żelazne groty oszczepu, guz z brązu – okucie (?), a także zgięty grot oszczepu posiadający na żelaznym liściu i tulejce inkrustację ze srebra w postaci znaków symbolicznych i linii.
Miecz jest obosieczny, z głownią prostą, zaopatrzoną w 4 struziny. Głownię zdobi u nasady miedziana inkrustacja - przedstawienie figuralne bóstw: Marsa i Victorii. Dla uwidocznienia szczegółów rysunku inkrustacja jest uzupełniona punktowaniem i liniami rytymi. Miecz był rytualnie zgięty. Obecnie jest złamany na cztery części.
Większość mieczy tego typu można zaliczyć do importów z terenu Cesarstwa Rzymskiego. Są nimi zwłaszcza okazy ze stemplem lub inkrustacją oraz te zaopatrzone w struziny, gdyż świadczy to o wysokiej technice wykonania. Trafiały do rąk barbarzyńskich drogą rabunku bądź łupu zdobytego w walce. Ta wyjątkowa broń na początku III w. n.e. stała się zapewne własnością wojownika należącego do elity ludności kultury przeworskiej.

larchPodlodow3a.jpg