unia europejskawysoki kontrast A A A

ZBIORY MUZEUM

Wersja do druku Poleć znajomemu

Brama Krakowska

Zbiory Muzeum dotyczą głównie historii miasta. Można je podzielić na kilka grup tematycznych. Sporą część stanowią zabytki archeologiczne, pozyskane w czasie prac prowadzonych na terenie miasta. Oddział posiada również zbiór czasopism, jednodniówek, wydawnictw okolicznościowych, plakatów i ulotek.Interesujący jest zbiór pamiątek poświęcony powstaniu styczniowemu z fotografiami powstańców – zesłańców syberyjskich. Zbiory ikonograficzne to przede wszystkim widokówki i fotografie, ukazujące Lublin od końca XIX wieku aż po lata 60. XX wieku. Muzeum gromadzi też materiały – dokumenty, fotografie, druki reklamowe, wyroby lubelskich firm, pieczęcie związane z dziejami lubelskiego przemysłu. W zbiorach znajdują się również dokumenty dotyczące historii Muzeum Lubelskiego.

Lublin na fotografii z przełomu XIX i XX wieku, cz. I

Wśród zbiorów ikonograficznych przechowywanych w Muzeum Historii Miasta Lublina pokaźny zespół stanowią fotografie Lublina z przełomu XIX i XX wieku. Prace te są nieocenionym źródłem ikonograficznym. Stanowią najwierniejszy obraz miejskiego krajobrazu tej epoki. Fotograficzne widoki miast i obiektów architektonicznych nastały wraz z pojawieniem się tej techniki w Polsce, w połowie XIX wieku. W Polsce pozbawionej bytu państwowego wykształciła się potrzeba dokumentowania zabytków jej kultury oraz wszystkiego co ulegało przeobrażeniom i było godne utrwalenia.

więcej »

Lublin na fotografii z przełomu XIX i XX wieku, cz. II

Na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku powstał Zakład Artystyczno – Fotograficzny Aleksandra Stepanoffa. Początkowo mieścił się przy Krakowskim Przedmieściu 4, a po kilku latach został...

więcej »

Ulicami Lublina

Dzisiejsza ulica Królewska przebiega w miejscu dawnej suchej fosy otaczającej Wzgórze Staromiejskie od strony Bram

więcej »