unia europejskawysoki kontrast A A A

OFERTA EDUKACYJNA

Wersja do druku Poleć znajomemu

LEKCJE MUZEALNE


 
Muzeum Historii Miasta Lublina prowadzi lekcje dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i szkół innych stopni w zakresie programu nauczania historii, języka polskiego i plastyki w nawiązaniu do historii Polski, regionu i miasta.
 
Lekcje prowadzone są na ekspozycji.
 
 
    Proponujemy następujące tematy:
 

 • Znaczenie Lublina w państwie Piastów;
 • Lokacja miasta;
 • Lublin jako ważny ośrodek handlu i rzemiosła w wiekach XV – XVII;
 • Lublin – miasto Unii Lubelskiej, 1569 r.;
 • Awans Lublina za Jagiellonów;
 • Życie i zajęcia mieszczan lubelskich;
 • Zabytki renesansu lubelskiego;
 • Trybunał Koronny – 1578 r.;
 • Sądownictwo w Lublinie;
 • Lublin w okresie reform oświeceniowych;
 • Lublin pod zaborami;
 • Powstanie listopadowe w Lublinie;
 • Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie;
 • Powstanie styczniowe w literaturze polskiej;
 • Rozwój Lublina jako ośrodka przemysłowo – gospodarczego i kulturalnego na przełomie XIX i XX wieku;
 • Lublin w okresie I wojny światowej;
 • Oświata i kultura lubelska w latach 20. XX wieku;
 • Wrzesień 1939 roku w Lublinie;
 • Lublin w czasie II wojny światowej;
 • Wyzwolenie miasta – lipiec 1944 rok;
 • Poznajemy style i zabytki lubelskie;
 • Lubelskie kościoły;
 • Poznajemy źródła historyczne;
 • Ikonografia Lublina;
 • Tematy biograficzne.

 
Inne propozycje do uzgodnienia.