unia europejskawysoki kontrast A A A

Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

Wersja do druku Poleć znajomemu

Gmach siedziby Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego został wzniesiony w latach 1874-1876 według projektu Juliana Ankiewicza.

Budynek jest typowym przykładem obiektu użyteczności publicznej o architekturze pałacowej drugiej połowy XIX wieku. Na zwieńczeniu attyki góruje grupa rzeźb trzech postaci kobiecych symbolizujących przemysł, rolnictwo i urodzaj. W 1925 roku nieruchomość przeszła na własność Banku Ziemskiego w Warszawie. W1934 roku gmach zakupił skarb państwa przeznaczając go na siedzibę Sądu Apelacyjnego. W 1944 roku znajdowała się tu siedziba Delegatury Rządu Londyńskiego na Kraj. W 1994 roku na fasadzie budynku umieszczono pamiątkową tablicę poświęconą Władysławowi Cholewie, delegatowi rządu na województwo lubelskie. Od tego samego roku w gmachu funkcjonował Sąd Wojewódzki, obecnie znajduje się tutaj Sąd Okręgowy. Pod koniec lat 60. XX wieku ,od strony zachodniej, dobudowano do gmachu nowe skrzydło.

Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, fotografował A. Stepanoff, około 1899 roku