unia europejskawysoki kontrast A A A

Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

Wersja do druku Poleć znajomemu

Gmach siedziby Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego został wzniesiony w latach 1874-1876 według projektu Juliana Ankiewicza.

Budynek jest typowym przykładem obiektu użyteczności publicznej o architekturze pałacowej dla drugiej połowy XIX wieku. Na zwieńczeniu attyki góruje grupa rzeźb trzech postaci kobiecych symbolizujących przemysł, rolnictwo i urodzaj. W 1925 roku nieruchomość przeszła na własność Banku Ziemskiego w Warszawie. W1934 roku gmach zakupił skarb państwa przeznaczając go na siedzibę Sądu Apelacyjnego. W 1944 roku znajdowała się tu siedziba Delegatury Rządu Londyńskiego na Kraj. W 1994 roku na fasadzie budynku umieszczono pamiątkową tablicę poświęconą Władysławowi Cholewie, delegatowi rządu na województwo lubelskie. Od tego samego roku  funkcjonował w budynku Sąd Wojewódzki, obecnie znajduje się tutaj Sąd Okręgowy. Pod koniec lat 60. XX wieku od strony zachodniej dobudowano do gmachu nowe skrzydło.