unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Kwerendy naukowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Muzeum Narodowe w Lublinie na pisemny wniosek osób fizycznych, prawnych i instytucji udziela informacji dotyczących posiadanej kolekcji.

Muzeum Narodowe w Lublinie informuje, że związku z remontem w ramach programu POIiŚ od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. zawieszamy wypożyczanie muzealiów z siedziby głównej – Zamku Lubelskiego. W tym samym czasie kwerendy będą realizowane w miarę możliwości.

Celem wykonania kwerendy prosimy o wypełnienie formularza >>kliknij tutaj<< . Kwestionariusz można składać osobiście w siedzibie Muzeum, przesłać drogą listowną na adres placówki (Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin) lub drogą elektroniczną – (kurator[at]mnwl.pl).

Uczniowie i studenci zobowiązani są dodatkowo do przedstawienia zaświadczenia ze szkoły lub z uczelni.

Więcej informacji udziela Dział Inwentaryzacji i Informatyzacji.

Dział Inwentaryzacji i Informatyzacji

tel.: 81 / 537 96 56

kurator[at]mnwl.pl

Kierownik Działu

Jolanta M. Ścibior

j.scibior[at]mnwl.pl