unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Nowe Otwarcie

  Nowe Otwarcie

  Nowe otwarcie

  Muzeum Narodowe w Lublinie czynne od 6 marca

Osoby związane z Działem Edukacji

Wersja do druku Poleć znajomemu

W związku ze 110. rocznicą powstania Muzeum Lubelskiego znajdą tu Państwo informacje o osobach, które wniosły istotny wkład w działalność Działu Edukacji i Informacji Muzealnej lub w inny sposób zapadły w pamięć naszym pracownikom.

Krystyna Basista

Pani Krystyna Basista to postać, której nie sposób nie wspomnieć, mówiąc o historii naszego działu. Była wieloletnim pracownikiem Muzeum Lubelskiego (lata 1963-1994), w tym przez piętnaście lat kierownikiem Działu Naukowo-Oświatowego, potem zaś Działu Rycin. To z wykształcenia historyk sztuki, absolwentka KUL-u, a także muzealnik po UJ. Odbyła dwuletni kurs bibliotekarski organizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz lektoraty z języka francuskiego i angielskiego (w USA). Ukończyła organizowane przez PTTK kursy na pilota i przewodnika po Lublinie i Lubelszczyźnie.

Pani Krystyna to osoba niezwykle pracowita i aktywna. Już w czasie studiów pracowała przez 3 lata w szkolnictwie, potem zaś swą karierę zawodową związała z Muzeum Lubelskim. Jako muzealnik zajmowała się etnografią, rycinami, a także działalnością edukacyjną. Prowadziła wówczas terenowe badania naukowe z zakresu etnografii, opracowywała karty katalogowe eksponatów, tworzyła scenariusze wystaw, a także urządzała ekspozycje. Jako pracownik Działu Etnografii publikowała prace  na łamach  Studiów i Materiałów Lubelskich, a także wydawanej przez PAN Sztuki Ludowej.
Pani Basistowa dała się poznać jako doskonały edukator muzealny. Kierując Działem Naukowo- Oświatowym, wygłaszała prelekcje, prowadziła lekcje muzealne oraz konkursy dla młodzieży szkolnej na temat znajomości zbiorów, często przy udziale lubelskich mediów – prasy oraz radia. Już w latach 70-tych organizowała i prowadziła otwarte Studium Wiedzy o Kulturze i Sztuce, cieszące się wielkim zainteresowaniem, a także ogólnopolskie plenery z zakresu malarstwa i grafiki pt. Metafora. Przez dwadzieścia cztery lata uczestniczyła w jury Olimpiady Artystycznej na szczeblu wojewódzkim.
Od roku 1994 pani Krystyna przebywa na zasłużonej emeryturze, ani na chwilę nie przestając być aktywną. Praca w turystyce jako pilot i przewodnik wycieczek po Lublinie i Lubelszczyźnie to następny rozdział jej życia. Udzielanie się w Kole Przewodników Lubelskich, praca w jego zarządzie oraz szkolenie kandydatów na przewodników to dziś jej codzienność.
Za swą działalność i dorobek była wielokrotnie nagradzana. Posiada odznaczenia takie jak: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, złote odznaki Zasłużony Działacz Kultury, Za zasługi dla Lubelszczyzny, Za opiekę nad zabytkami, Zasłużonemu dla Lublina,  Za zasługi dla Turystyki, przyznanydwukrotnie przez Zarząd Główny PTTKorazMinistra Sportu i Turystyki, Zasłużony Działacz Związku Pracowników Kultury i Sztuki, Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP. Ponadto pani Krystyna jest w posiadaniu wielu dyplomów uznania i nagród od władz administracyjnych, począwszy od Ministra Kultury i Sztuki, a skończywszy na prezydencie Lublina i dyrektorze Muzeum.


Pani Basistowa zawsze była i jest osobą pogodną i życzliwą, pełną  ciepła i wewnętrznej pasji. Kocha to, czemu poświęca swój czas, propagując historię i sztukę naszego miasta i regionu. Czyniła to i czyni do dziś w sposób wyjątkowy, czego wyrazem są listy i podziękowania, m.in. od rektorów wyższych uczelni, władz miasta czy osób indywidualnych, w tym dzieci i młodzieży. Oto fragment jednego z nich napisany przez uczniów klasy III c SP nr 38 w Lublinie.
                                                                        
Droga Pani Magister!
 (…) To właśnie dzięki Pani poznaliśmy dzieje Unii Lubelskiej Jana Matejki.
Zawdzięczamy Pani także poznanie pięknych kart historii naszej Ojczyzny.
Za to wszystko serdecznie dziękujemy.
 

Pani Krystyna do dziś jest częstym gościem naszego muzeum, nie tylko jako przewodnik grup turystycznych, ale także uczestnik ważnych wydarzeń muzealnych. Najbardziej cieszy nas fakt, ze stale współpracuje z naszym działem, dzieląc się swą bogatą wiedzą i doświadczeniem.
 
 
 

Mateusz Kosonowski

Jedną z postaci, które chlubnie wpisały się w historię naszego działu, jest Mateusz Kosonowski. To absolwent SP nr 38, Gimnazjum i XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. Mateusz jest laureatem wielu konkursów i olimpiad organizowanych przez kuratorium, 

władze miasta czy też uczelnie. Będąc uczniem szkoły podstawowej, został laureatem konkursu kuratoryjnego z historii oraz dwukrotnym zwycięzcą konkursu Wybitni Polacy i ich związki z Lublinem. Jako uczeń gimnazjum był trzykrotnym laureatem konkursów kuratoryjnych, a także wyróżnionym w konkursie Zostań przewodnikiem po Kaplicy Trójcy Świętej. Już wtedy okazał się uzdolnionym germanistą, zdobywając trzykrotnie tytuł laureata olimpiady z języka niemieckiego, w tym o zasięgu ogólnopolskim. Jako uczeń liceum potwierdził swą niezwykłą wiedzę historyczną, zostając laureatem konkursu wojewódzkiego Droga do wolności 1905 - 1922, Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej dla liceów, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polakach na Wschodzie i Ogólnopolskiej Olimpiady Mediewistycznej. Za wybitne osiągnięcia naukowe został w roku 2011 stypendystą Prezesa Rady Ministrów, a w roku 2012 – Ministra Edukacji Narodowej. Obecnie swe niezwykłe osiągnięcia rozwija z pasją na UJ w Krakowie. Jest dziś studentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz pracownikiem działu liturgicznego Królewskiej Katedry na Wawelu.

    
Jego dorobek naukowy jest niezwykle bogaty. To publikacje z lat 2014 – 2015 prezentowane na łamach czasopism historycznych takich jak Zeszyty Historyczne, Studia Historyczne itp.). Są to najczęściej prace o tematyce mediewistycznej, ale też literackie. 
Mateusz znany jest również ze swych wystąpień na konferencjach czy też sesjach ogólnopolskich jak też międzywydziałowych, organizowanych przez UJ, UMCS czy URz. Tematyka jego działalności naukowej ma charakter interdyscyplinarny.
Ten niezwykle zdolny i młody człowiek wpisał się w historię naszego działu w roku 2006, kiedy Muzeum Lubelskie obchodziło 100-lecie swego istnienia. Nasz Dział Edukacji i Informacji Muzealnej zorganizował wówczas konkurs zatytułowany Zostań przewodnikiem po Muzeum Lubelskim. Mateusz zdobył wtedy wyróżnienie, wykazując się niezwykłą wiedzą i elokwencją. Wszedł wówczas do grona uczniów, których teksty posłużyły do napisania przewodnika Zamek Lubelski. Przewodnik dla dzieci, wydany w latach 2006 – 2007.