unia europejskawysoki kontrast A A A
  • popc

    popc

    www.muzeach

    Projekt POPC

  • Kresy

    Kresy

    Z Kresów ocalone

    Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

  • Nowe Otwarcie

    Nowe Otwarcie

    Nowe otwarcie

    Muzeum Narodowe w Lublinie czynne od 6 marca

Pozyskiwanie zbiorów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Muzeum Narodowe w Lublinie gromadzi zbiory z zakresu archeologii, historii, sztuki, literatury, kultury materialnej, etnografii, numizmatyki, wojskowości, geografii, krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny.
Muzealia są pozyskiwane w drodze zakupów, darów, przekazów, badań terenowych oraz depozytów.

Oferty można składać:

  • osobiście – ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin,
  • listownie – Muzeum Narodowe w Lublinie ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin,
  • elektronicznie – kancelaria[at]mnwl.pl

Oferta powinna zawierać dane oferenta (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy), dane podstawowe przedmiotu, zdjęcie oraz cenę.

Oferty są rozpatrywane przez Komisję ds. Nabywania Dzieł Sztuki i Obiektów. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 39A/2015 z dnia 12 października 2015 r. Komisja zbiera się dwa razy do roku lub częściej jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Muzeum. Oferty są przekazywane pracownikom merytorycznym, którzy opiniują podanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia propozycji uzasadniają zasadność przyjęcia obiektu do zbiorów. Opiekunowie zbiorów mają prawo negatywnie zaopiniować ofertę. W takim przypadku nie będzie ona przedmiotem posiedzenia Komisji.

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty przez Komisję zostanie sporządzana stosowna umowa, a w przypadku zakupu także rachunek.
Muzeum Narodowe zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania do kolekcji obiektów niemieszczących się w profilu zbiorów.

Do pobrania:

WARUNKI PRZYJMOWANIA W DEPOZYT ZABYTÓW ARCHOELOGICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1, 3, 4