unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie

Wersja do druku Poleć znajomemu

Muzeum Lubelskie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie zatytułowane „Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego” w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków archeologicznych.

logo_MKiDN.jpg

Muzeum Lubelskie w Lublinie w latach 2015-2016 zrealizuje projekt, którego tematem jest opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii (stanowisko 5) w pow. opolskim, woj. lubelskim.

W wieńczącej realizację projektu monografii znajdzie się podsumowanie rezultatów badań wykopaliskowych i geofizycznych, a także wykonanych już analiz specjalistycznych. Ratownicze prace terenowe prowadzone w latach 1996-2000, 2003, 2006 i 2008 oraz badania przyrodnicze i fizykochemiczne pozwalają na stworzenie wieloaspektowej charakterystyki osady. Spektrum badań interdyscyplinarnych zostanie w ramach projektu poszerzone, co da nowe możliwości dokumentacji i interpretacji pozyskanych źródeł.

Zaplanowano szeroki zakres badań materiału ceramicznego, analizy archeozoologiczne, metaloznawcze zabytków z żelaza, badania składu chemicznego artefaktów wykonanych ze stopu miedzi, analizy chemiczne fragmentów naczyń szklanych, a także badania petrograficzne zabytków kamiennych. Wykonane zostaną daty C14 z próbek węgli drzewnych i kości zwierzęcych pochodzących z reliktów obiektów mieszkalnych. Dzięki wykorzystaniu systemu lotniczego skaningu laserowego (LIDAR), dla stanowiska 5 i mikroregionu osadniczego w rejonie ujścia rzeki Wyżnicy do Wisły zostanie opracowany Numeryczny Model Terenu.

Osada w Nieszawie Kolonii jest jednym z kluczowych stanowisk dla problematyki osadnictwa okresu rzymskiego na Lubelszczyźnie. Najważniejszym rezultatem projektu będzie zatem wprowadzenie do obiegu naukowego i konserwatorskiego kompleksowo opracowanych źródeł archeologicznych i przyrodniczych.

Badania w Nieszawie Kolonii

Stanowisko w Nieszawie Kolonii, gmina Józefów nad Wisłą, pow. Opole Lubelskie zostało odkryte w 1979 roku w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach akcji Archeologicznego Zdjęcia Polski.

więcej »