unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Projekty

Wersja do druku Poleć znajomemu

 Informacje o najważniejszych przedsięwzięciach realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 „Włącz ich w kulturę!2”

W ramach projektu realizowanego przez warszawską Fundację Kultury Bez Barier w Muzeum Lubelskim odbyło się trzydniowe Szkolenie na temat obsługi widza z niepełnosprawnością. Pracownicy Muzeum zapoznali się ze specyfiką osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu oraz próbowali sami wczuć się w rolę osób z dysfunkcjami. Duża część szkolenia była poświęcona zasadom pisania audiodeskrypcji.

Efektem współpracy było są następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • 10 audiodeskrypcji
 • film w polskim języku migowym o historii  Muzeum i wystawach stałych
 • tyflografiki

Materiały te są dostępne na naszej stronie internetowej, kanale Youtube oraz można je wypożyczyć bezpłatnie na czas zwiedzania Muzeum. Dysponujemy 10 profesjonalnymi audioodtwarzaczami oraz indywidualnymi pętlami indukcyjnymi dla osób niedosłyszących.

Projekt „Dotknij Historii – warsztaty muzealne dla dzieci niewidomych i niedowidzących”

Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej z SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, w których wzięło 30 uczestników ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Każda z grup brała udział w dwóch spotkaniach poświęconych Historii Wzgórza Zamkowego oraz Skarbom Muzeum Lubelskiego. W trakcie warsztatów wykorzystane zostały materiały edukacyjne dostosowane do możliwości poznawczych uczestników, szczególnie aktywizujące zmysł dotyku, słuchu i węchu.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2016-2018 zostały przeznaczone na wykonanie i zakup materiałów edukacyjnych:

 • tyflografik z wizerunkiem fasady Muzeum oraz czarciej łapy
 • druków reliefowych przykładowych eksponatów z rzemiosła artystycznego
 • nagrań binauralnych odgłosów związanych z przestrzenią muzealną i eksponatami

 

Konkurs plastyczno-literacki „Zamek Lubelski na przestrzeni dziejów”

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu oraz niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa lubelskiego. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

 • „Zamek lubelski w oczach dziecka”  – kategoria plastyczna dla uczniów szkół podstawowych
 • „Ilustrowana historia Zamku Lubelskiego” – kategoria plastyczno-literacka dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W ramach konkursu odbyło się 10 bezpłatnych zajęć na temat historii Zamku Lubelskiego i wzgórza zamkowego, w których uczestniczyli uczniowie lubelskich Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, uczniowie klas integracyjnych, podopieczni Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz mali pacjenci z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

 

Projekt „Czytanie Obrazów”

Ogólnopolski projekt realizowany przez Fundację Kultury Bez Barier polegający na udostępnieniu kolekcji polskich muzeów i galerii osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. W ramach programu zostały zdigitalizowane wybrane obiekty muzealne, które dodatkowo wzbogacone o audiodeskrypcję, opis w tekście uproszczonym i tłumaczenie na polski język migowy zostały zamieszczone na stronie internetowej www.czytanieobrazow.pl i aplikacji na urządzenia mobilne.

W roku 2016 zostało zamieszczonych 7 obiektów z naszego Muzeum, w latach kolejnych liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać. Wśród partnerów tegorocznej edycji programu znalazły się takie instytucje jak Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi czy Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Zapraszany na stronę internetową: www.czytanieobrazow.pl