unia europejskawysoki kontrast A A A
  • mzwdr

    mzwdr

    Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

WYNIKI ANALIZY ZABYTKÓW Z ŻELAZA

Wersja do druku Poleć znajomemu

Badaniom metaloznawczym, wykonanym w Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych i Rzemiosła Artystycznego w Krakowie przez Marcina J. Biborskiego Janusz Stępińskiego i Mateusza R. Biborskiego, poddano 9 przedmiotów żelaznych o różnym przeznaczeniu.

Po odpowiednim przygotowaniu zabytków przeprowadzono obserwacje makro- i mikrostruktury próbek przy pomocy mikroskopów: optycznego i skaningowego. Określono zawartość węgla w badanych próbkach i wykonano pomiar twardości metalu. Badania wykazały, że wszystkie żelazne zabytki zostały wykonane z surowca pochodzenia dymarskiego, niektóre ze stali nierównomiernie nawęglonej, następnie poddane obróbce cieplnej, tj. hartowaniu. Na podstawie dotychczasowych wyników stwierdzono, że jeden z zabytków – fragment pilnika – ma cechy charakterystyczne dla wyrobów importowanych z obszaru Cesarstwa Rzymskiego. Pozostałe zabytki zostały wykonane najprawdopodobniej przez miejscowych kowali.

Fragment pilnika żelaznego, 2 poł. II-pocz. III w. n.e.   Fragment pilnika żelaznego, 2 poł. II-pocz. III w. n.e.

 Fragment pilnika żelaznego, 2 poł. II-pocz. III w. n.e.

 Pilnik w trakcie analizy metaloznawczej


 Pilnik w trakcie analizy metaloznawczej: a) miejsce pobrania próbki; b) obraz przekroju poprzecznego wraz z miejscami obserwacji; c) mikrostruktura metalu w obserwacji mikroskopowej.