unia europejskawysoki kontrast A A A
  • mzwdr

    mzwdr

    Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

WYNIKI ANALIZY ZABYTKÓW SZKLANYCH

Wersja do druku Poleć znajomemu

W ramach projektu badawczego pt. „Nieszawa Kolonia, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego”, przeprowadzono specjalistyczne analizy zabytków wykonanych ze szkła. Badania wykonano w Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych i Rzemiosła Artystycznego w Krakowie, a autorami opracowania są: Marcin J. Biborski, Janusz Stępiński i Mateusz R. Biborski.

Do nieniszczących badań składu chemicznego wybrano cztery fragmenty z zabytków wykonanych ze szkła i pochodzących z osady z okresu wpływów rzymskich w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie, stanowisko 5. Z przeprowadzonych badań  wynika, że każdy z czterech fragmentów badanych szkieł został wykonany z masy szklanej o odmiennym składzie chemicznym. Na tej podstawie można przypuszczać, że zabytki pochodzą z różnych warsztatów produkcyjnych. Próba  jest zbyt mała aby na tej podstawie wyciągać zbyt daleko idące wnioski. Jednak w przypadku jednego z fragmentów naczynia szklanego, w składzie którego znalazły się tak rzadkie pierwiastki jak iryd i brom występujące na południu Europy, można przypuszczać, że stanowiło ono import z rejonu kultur basenu Morza Śródziemnego.szk__oNK_1_.JPG   szk__oNK2.jpg

Przeznaczony do badań fragment brzegu jasno zielonkawego naczynia szklanego, poddany został obserwacjom mikroskopowym na jego wewnętrznej stronie. Powiększenia wykazały, że powierzchnia zabytku jest skorodowana na skutek działania wilgoci. Przy krawędzi zaobserwowano również trzy pasma, niewidoczne gołym okiem, które zapewne pełniły rolę delikatnego zdobienia występującego na całym obwodzie wylewu naczynia.