unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Dworek prace remontowe

  Dworek prace remontowe

  Nazwa zadania

  Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincetego Pola

 • Język koloru

  Język koloru

  Język koloru

  Wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

WYNIKI ANALIZY SZCZĄTKÓW RYB

Wersja do druku Poleć znajomemu

Objęcie szczegółową analizą szczątków ryb, w tym łusek, których serię kilkuset sztuk zebrano dotychczas w trakcie badań wykopaliskowych, ma ogromne znaczenie dla stworzenia pełnego obrazu paleośrodowiska osady z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii.

Obecność licznych kości i łusek ryb może wskazywać na duże znaczenie rybołówstwa w gospodarce żywnościowej mieszkańców osiedla. Tego rodzaju pozostałości znane są z niewielkiej liczby stanowisk okresu rzymskiego i wędrówek ludów. Dla stanowiska o takiej chronologii z terenu Lubelszczyzny badania archeoichtiologiczne zostały wykonane po raz pierwszy.
Większość kości i łusek ryb należała do karpiowatych, a wśród oznaczonych gatunków dominował leszcz. W zbiorze pojawiły się również pojedyncze szczątki okonia, płoci oraz liczniejsze kości szczupaka i jesiotra. Obecność tego ostatniego może wskazywać na duże znaczenie rybołówstwa, również związanego z okresowymi połowami w trakcie tarł.
Autorem analizy archeozoologicznej szczątków ryb jest prof. dr hab. Andrzej Witkowski z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.wykres_zwierzat.jpg
Nieszawa Kolonia stan. 5. Procentowy udział gatunków zwierząt w zbiorze oznaczonych szczątków kostnych


Nieszawa_rybolowstwo1.jpg

Nieszawa Kolonia stan. 5. Narzędzia związane z rybołówstwem. I-IV w. n.e.