unia europejskawysoki kontrast A A A
 • mzwdr

  mzwdr

  Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Rezultaty projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

W ramach projektu przeprowadzono szereg analiz specjalistycznych, które poszerzyły wachlarz badań interdyscyplinarnych. Otwiera to nowe możliwości dokumentacji i interpretacji źródeł pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych.

 • WYNIKI ANALIZY PETROGRAFICZNEJ


  Spośród szerokiego spektrum badań specjalistycznych wykonywanych w ramach projektu została już zakończona analiza petrograficzna zabytków kamiennych. Jej autorem jest dr Lucjan Gazda z Katedry Geotechniki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

  więcej »
 • WYNIKI ANALIZY ZABYTKÓW SZKLANYCH

  W ramach projektu badawczego pt. „Nieszawa Kolonia, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego”, przeprowadzono specjalistyczne analizy zabytków wykonanych ze szkła. Badania wykonano w Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych i Rzemiosła Artystycznego w Krakowie, a autorami opracowania są: Marcin J. Biborski, Janusz Stępiński i Mateusz R. Biborski.

  więcej »
 • WYNIKI ANALIZY ZABYTKÓW Z ŻELAZA

  Badaniom metaloznawczym, wykonanym w Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych i Rzemiosła Artystycznego w Krakowie przez Marcina J. Biborskiego Janusz Stępińskiego i Mateusza R. Biborskiego, poddano 9 przedmiotów żelaznych o różnym przeznaczeniu.

  więcej »
 • WYNIKI ANALIZ ZABYTKÓW CERAMICZNYCH

  W ramach projektu pt. „Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego” zespół specjalistów: Małgorzata Daszkiewicz (TOPOI Freie Universität Berlin / ARCHEA Warszawa), Gerwulf Schneider (TOPOI Freie Universität Berlin) oraz (Ewa Bobryk, Wydział Chemiczny PW, Warszawa) wykonał analizy archeoceramologiczne dla 50 fragmentów ceramiki.

  więcej »
 • WYNIKI ANALIZY SZCZĄTKÓW RYB

  Objęcie szczegółową analizą szczątków ryb, w tym łusek, których serię kilkuset sztuk zebrano dotychczas w trakcie badań wykopaliskowych, ma ogromne znaczenie dla stworzenia pełnego obrazu paleośrodowiska osady z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii.

  więcej »

O stanowisku

Położenie stanowiska. Historia badań Stanowisko numer 5/9 na obszarze AZP 82-74 w Nieszawie Kolonii, gmina Józefów nad Wisłą, pow. opolski, woj. lubelskie, leży na niewielkim, piaszczystym cy...

więcej »

Opis projektu

Muzeum Lubelskie w Lublinie w latach 2015-2016 realizuje projekt, którego tematem jest opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego ...

więcej »

Galeria

Galerie zdjęć z wykopalisk

więcej »

Prezentacja książki

„Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego”, pod red. Marty Stasiak-Cyran

więcej »