unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Działalność wystawienniczo-edukacyjna

Wersja do druku Poleć znajomemu

Ważną częścią działalności jest upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizowanie wystaw stałych i czasowych (w kraju i zagranicą), konkursów, wygłaszanie prelekcji, prowadzenie lekcji muzealnych oraz organizację targów sztuki ludowej. W latach 1967-1987 Dział był początkowo głównym organizatorem, a w latach późniejszych współorganizatorem, Ogólnopolskich Targów Sztuki Ludowej - imprezy towarzyszącej Ogólnopolskiemu Festiwalowi Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Wystawy stałe:

- 1906: otwarcie Muzeum Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego w gmachu przy ul. Jezuickiej, m.in. etnografia
- 1929: wystawa etnograficzna w pawilonie przy ul. Namiestnikowskiej
- 1939: Sztuka ludowa Lubelszczyzny w gmachu przy ul. Namiestnikowskiej
- 1946: wystawa etnograficzna w gmachu przy ul. Namiestnikowskiej
- 1951: Przemysł ludowy Lubelszczyzny i sztuka ludowa w gmachu przy ul. Namiestnikowskiej
- 1957: Sztuka ludowa Lubelszczyzny, Lublin-Zamek
- 1974: Sztuka ludowa i kultura materialna Lubelszczyzny, (reorganizowana w 1980 r.)
- 1985: Sztuka ludowa Lubelszczyzny, Lublin-Zamek
- 2000: Sztuka ludowa Lubelszczyzny, Lublin-Zamek
- 2003: Obrzędy w regionie lubelskim (Wielkanoc, Boże Narodzenie)
- 2013: Sztuka ludowa regionu lubelskiego