unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Dworek prace remontowe

  Dworek prace remontowe

  Nazwa zadania

  Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincetego Pola

 • Język koloru

  Język koloru

  Język koloru

  Wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie

Działalność wystawienniczo-edukacyjna

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pracownicy zajmują się również działalnością edukacyjno-informacyjną. Na ekspozycjach i w sali wykładowej prowadzone są lekcje muzealne, wykłady dla studentów, słuchaczy Zespołu Wiedzy o Sztuce Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przewodników PTTK.

Interesującą formą popularyzacji wiedzy z zakresu najdawniejszej historii i ochrony dziedzictwa kulturowego są zajęcia organizowane dla uczniów i dorosłych bezpośrednio w terenie, podczas badań wykopaliskowych. Także współpraca ze szkołami w przygotowywaniu materiałów informacyjnych dotyczących najstarszych dziejów „małych ojczyzn”.
 
Pod opieką muzealnych archeologów odbywają się: praktyki studentów Instytutu Archeologii UMCS i innych uczelni,  staże absolwenckie oraz wolontariaty.
 
Istotną formą działalności jest też udzielanie konsultacji z zakresu zabytkoznawstwa oraz informacji o zabytkach przechowywanych w zbiorach archeologicznych Muzeum, poprzez przygotowywanie odpowiedzi na kwerendy dla osób i instytucji w celach badawczych i wystawienniczych.