unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Działalność wystawienniczo-edukacyjna

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pracownicy zajmują się również działalnością edukacyjno-informacyjną. Na ekspozycjach i w sali wykładowej prowadzone są lekcje muzealne, wykłady dla studentów, słuchaczy Zespołu Wiedzy o Sztuce Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przewodników PTTK.

Interesującą formą popularyzacji wiedzy z zakresu najdawniejszej historii i ochrony dziedzictwa kulturowego są zajęcia organizowane dla uczniów i dorosłych bezpośrednio w terenie, podczas badań wykopaliskowych. Także współpraca ze szkołami w przygotowywaniu materiałów informacyjnych dotyczących najstarszych dziejów „małych ojczyzn”.
 
Pod opieką muzealnych archeologów odbywają się: praktyki studentów Instytutu Archeologii UMCS i innych uczelni,  staże absolwenckie oraz wolontariaty.
 
Istotną formą działalności jest też udzielanie konsultacji z zakresu zabytkoznawstwa oraz informacji o zabytkach przechowywanych w zbiorach archeologicznych Muzeum, poprzez przygotowywanie odpowiedzi na kwerendy dla osób i instytucji w celach badawczych i wystawienniczych.