unia europejskawysoki kontrast A A A
 • Zapraszamy do oddziału

  Zapraszamy do oddziału

  Zapraszamy do oddziału

  Oddział - Muzeum Literackie w Lubline Filia - Muzeum Dworek Wincentego Pola

Zbiory

Wersja do druku Poleć znajomemu

Rękopisy, dokumenty rodziny Polów, zbiór kart pocztowych, czasopisma z XIX i XX wieku.

W zbiorach muzeum znajdują się m.in.:

 • rękopisy kilku utworów W. Pola: „Abecadło myśliwego”, „Wachmistrz Dorosz”, „Z puszczy” oraz notatki poety,
 • bogata korespondencja: autografy listów W. Pola oraz korespondencja adresowana do poety przez: S. Goszczyńskiego, J. I. Kraszewskiego, F. Wężyka, A. E. Odyńca, F. Duchińskiego, J. Dzierzkowskigo, E. Ziemieńskiej, K. Suffczyńskiego, T. Wasilewskiego, F. K. Godebskiego, J. Fontany, J. Kossaka, J. K. Żupańskiego, ks. K. Maniewskiego, ks. I. Isakowicza, E. Krasickiego i innych osób oraz  odpisy korespondencji poety z lat 1846–1872 sporządzone przez Władysława Leona Antoniewicza, a także autografy listów członków rodziny W. Pola: rodziców, dzieci (Zofii z Polów Podoskiej, Julii Pol i Wincentego Pola jun. do Władysława Leona Antoniewicza) i wnuków (Leona Pola, Jerzego Pola, Juliusza Pola i Idalii Pol),
 • dokumenty rodziny Polów: rodziców, dzieci, wnuków i prawnuków (dokumenty osobiste, fotografie, portrety, litografie, odznaczenia bojowe, archiwum rodzinne Polów),
 • prace plastyczne Juliusza Pola, wnuka poety (oleje na dykcie, akwarele, rysunki tuszem i ołówkiem),
 • zbiór kart pocztowych z  XIX i XX wieku, tematycznie związany z miejscami pobytów i wędrówek poety-geografa,
 • zabytkowe XIX-wieczne meble,
 • unikatowa kolekcja polskojęzycznych globusów Ziemi XIX–XXI w. licząca 120 eksponatów, zbiór map globusowych oraz literatura specjalistyczna,
 • księgozbiór: XIX-wieczne edycje dzieł pisarza oraz opracowania dotyczące jego życia i twórczości (w tym księgozbiór zgromadzony i podarowany przez Genowefę i Adama Polów liczący 827 pozycji),
 • czasopisma z XIX i XX wieku.