unia europejskawysoki kontrast A A A
  • Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Oddział - Muzeum Literackie w Lubline Filia - Muzeum Dworek Wincentego Pola

V Ogólnopolska Konferencja Polowska z cyklu „Świat Wincentego Pola” – „Język i natura”

Wersja do druku Poleć znajomemu

18-19 kwietnia 2013

Tegoroczna konferencja skupiona wokół tematu „Język i natura”, miała miejsce w Dworku Wincentego Pola, w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. Jej organizatorami byli: Instytut Filologii Polskiej UMCS, lubelski oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Pracownia Wincentego Pola oraz Muzeum Lubelskie. Celem odbywających się cyklicznie konferencji pod ogólnym hasłem „Świat Wincentego Pola” jest naukowa refleksja nad twórczością urodzonego w Lublinie, XIX-wiecznego poety-geografa.

P o r z ą d e k   k o n f e r e n c j i
 
18 kwietnia 2013 (czwartek), godz. 10.30
 
Prof. Jacek Lyszczyna (Katowice)
Poetyka swojskości w twórczości Wincentego Pola
 
Prof. Władysława Bryłowa (Lublin)
Barwy natury słowem malowane
 
Mgr Dorota Seweryn-Puchalska (Lublin)
O malarstwie i żywiołach jego… na różne sposoby rozumianych,
czyli z dziejów obrazowania natury
 
godz. 13.00
Wernisaż wystawy Obrazowanie natury
 
Prof. Wacław Pyczek (Lublin)
Aspekt chromatyczny w poetyckich wizjach natury Wincentego Pola
 
Dr Urszula Majer-Baranowska
Motyw wody w twórczości Wincentego Pola
 
19 kwietnia 2013 (piątek), godz. 10.00
 
Dr Beata Żywicka (Przemyśl)
Językowo-kulturowa konceptualizacja przestrzeni miejskiej
w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
 
Mgr Piotr Bordzoł (Lublin)
Pieśń o ziemi naszej w plastycznej interpretacji Juliusza Kossaka
 
Rzut oka na północne stoki Karpat
– fragment tekstu Wincentego Pola
 
Dr Tadeusz piersisk (Lublin)
Jak Pol opisał Rugię
 
Dr Zbigniew Jóźwik (Lublin)
Profesor Sergiusz Riabinin – lubelski przyrodnik i poeta
 
Dyskusja
 
Podsumowanie konferencji