unia europejskawysoki kontrast A A A
 • Zapraszamy do oddziału

  Zapraszamy do oddziału

  Zapraszamy do oddziału

  Oddział - Muzeum Literackie w Lubline Filia - Muzeum Dworek Wincentego Pola

OFERTA EDUKACYJNA

Wersja do druku Poleć znajomemu
Muzeum proponuje oprowadzanie po ekspozycjach, tematyczne lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe oraz gry i zabawy edukacyjne. Odbywają się one po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tematyki i terminu oraz szczegółów organizacyjnych.

 • Życie i twórczość Wincentego Pola – oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej
 • Poznawcze pasje Wincentego Pola – odczyt przedstawiający rozległość i różnorodność zainteresowań patrona muzeum, jego ciekawość świata i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy pomimo różnej natury trudności
 • Podróże Wincentego Pola – pogadanka przy mapie
 • Wincenty Pol – naturalista – pogadanka
 • Globusy dawne, nowe i niezwykłe – zajęcia popularyzujące wiedzę z zakresu kartografii globusowej, prezentujące muzealną kolekcję globusów i pokazujące dydaktyczne możliwości wykorzystania globusów
 • Młody muzealnik – zajęcia przybliżające w zabawowej formie prace prowadzone na zapleczu muzeum: tworzenie kolekcji, opracowywanie zbiorów czy organizację wystaw

z a p r a s z a m y
wtorek–piątek 10:00–14:00

Koszt zajęć: 40,- zł od grupy (grupa może liczyć do 25 osób)
+ ulgowy bilet wstępu do muzeum dla każdego uczestnika w cenie 4,50 zł