unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Deklaracja dostępności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Muzeum Narodowe w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowania do strony internetowej Muzeum Narodowego w Lublinie

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-14

Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej. Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona zawiera dokumenty tekstowe niepoprawnie sformatowane w formacie pdf, doc.

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących, transkrypcji.

Brakuje treści alternatywnych dla obrazów zamieszczanych na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Maciej Dłużniewski e-mail: m.dluzniewski@mnwl.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Muzeum Narodowe w Lublinie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,

Muzeum Narodowe w Lublinie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum Narodowe w Lublinie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy Muzeum Narodowego w Lublinie realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gmach główny Muzeum Narodowego w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin. Przed budynkiem Muzeum Narodowego w Lublinie (ul. Zamkowa 9) są dostępne trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Aby wjechać na parking przed siedzibą główną, jadąc od al. Tysiąclecia, należy skręcić w prawo w ul. Zamkową, tuż przed rondem im. Romana Dmowskiego.

Parking ogólnodostępny znajduje się na pl. Zamkowym (wjazd od al. Tysiąclecia lub od ul. Kowalskiej), z którego do Muzeum trzeba się dostać po wysokich schodach. Jest to całodobowy parking niestrzeżony płatny w określonych godzinach. Opłaty należy uiszczać w parkomacie, opłata obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00. Poza tymi godzinami oraz w weekendy parking jest bezpłatny. Ten parking nie zawsze jest dostępny – ze względu na wydarzenia odbywające się na pl. Zamkowym. Muzeum Narodowe w Lublinie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście główne do Muzeum znajduje się na poziomie dziedzińca zamkowego. Są to przeszklone drzwi o odpowiedniej szerokości, przez które bez problemu przedostanie się osoba poruszająca się na wózku. Na parterze Muzeum znajduje się szatnia, kasa biletowa, sklepik muzealny oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Druga toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach jest zlokalizowana w innej części budynku, przy klatce schodowej prowadzącej do Kaplicy Trójcy Świętej, na parterze.

Wystawy znajdują się na trzech kondygnacjach, pomiędzy którymi można poruszać się schodami, można także skorzystać z dwóch wind oraz podnośnika pionowego (zlokalizowane w różnych częściach Muzeum). Aby dotrzeć do Kaplicy Trójcy Świętej, należy wjechać windą z holu głównego na poziom +1, skierować się korytarzem przez wystawę Sztuki Ludowej Regionu Lubelskiego do samego końca, a następnie skręcić w lewo i od razu w prawo, do przedsionka, gdzie znajduje się wejście do Kaplicy.

Jedynym obiektem niedostępnym dla zwiedzających z niepełnosprawnością ruchową jest Wieża zamkowa (donżon).

Ze względu na ograniczenia konserwatorskie nie można zamontować tam windy. Wysokie i kręte schody, które prowadzą na taras widokowy na szczycie, uniemożliwiają zwiedzanie tego obiektu osobom z niepełnosprawnością ruchu. Jedna z kas w hallu głównym na parterze jest wyposażona w stanowiskową pętlę indukcyjną. Kasa ta jest oznaczona międzynarodowym znakiem pętli indukcyjnej, tj. przekreślonym uchem z literą T w prawym dolnym rogu, na niebieskim tle.

Osoby niedosłyszące, które korzystają z aparatów słuchowych z cewką indukcyjną, mogą wypożyczyć także audioprzewodniki z indywidualną pętlą indukcyjną. Są one dostępne w cenie biletu wstępu w kasie muzealnej. Ponadto w budynku znajdują się stacjonarne pętle indukcyjne. Wyposażona jest w nie Galeria Malarstwa Polskiego XIX–XX Wieku oraz sala konferencyjna.

Muzeum posiada także przenośną pętlę indukcyjną, którą można zastosować w trakcie wykładów, wernisaży i innych wydarzeń w przestrzeni muzealnej. Osoby posługujące się językiem migowym mogą wypożyczyć tablety z wgraną informacją na temat poszczególnych wystaw w polskim języku migowym.

Dla osób niewidomych i niedowidzących zostały przygotowane audiodeskrypcje wybranych obiektów, które są dostępne zarówno na stronie internetowej Muzeum, jak również w postaci bezpłatnych audioprzewodników do pobrania w kasie muzealnej. Trasa zwiedzania nie została specjalnie oznakowana, dlatego zalecamy zwiedzanie z asystentem lub poproszenie o pomoc opiekuna ekspozycji.

W Kaplicy Trójcy Świętej znajduje się mapa tyflograficzna przedstawiająca plan Kaplicy oraz usytuowanie fresków w jej wnętrzu. Jest ona opisana brajlem oraz udźwiękowiona – naklejone na mapę etykiety można odczytać za pomocą urządzenia PenFriend dostępnego na miejscu. Brak dostępności tłumacza migowego.

Muzeum Historii Miasta Lublina, pl. Łokietka 3, 20-109 Lublin

Najbliższe parkingi samochodowe z oznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na placu przy Katedrze Lubelskiej (wjazd od strony ulicy Królewskiej) oraz za Urzędem Miasta (dostęp od strony ulic Lubartowskiej oraz Świętoduskiej).

Wejście do Muzeum Historii Miasta Lublina, z siedzibą w zabytkowej Bramie Krakowskiej, znajduje się od strony pl. Łokietka, w głębi narożnika sąsiadujących z Muzeum nieruchomości (latem za ogródkiem kawiarnianym jednej z restauracji). Z poziomu placu przechodzi się przez dwuskrzydłowe drzwi pokonując dwa stopnie w dół. Drzwi otwierają się do wewnątrz. Dalej, z parteru na piętro klatka schodowa prowadzi do pomieszczeń biurowych. Wyżej wiodą schody na kolejne piętro, do właściwej części Muzeum – hol, szatnia, toaleta, kasa biletowa. Wejście w użytkową przestrzeń muzealną jest przez jednoskrzydłowe drzwi otwierające się do wewnątrz. Do kasy prowadzi wąskie przejście. Po odejściu od kasy i zejściu jednego schodka w dół mieści się na wprost sala wystaw czasowych, pełniąca także rolę pomieszczenia na warsztatowe zajęcia edukacyjne. Po odejściu od kasy na prawo wiodą wąskie, wysokie i strome schody, przez które można dostać się na wystawę stałą. Schody są słabo doświetlone. Ich bieg załamuje się/zakręca w połowie wysokości wejścia. Wschodząc lub schodząc z eskpozycji na tym odcinku trzeba przemieszczać się pojedynczo.

Ekspozycja mieści się na 4 kondygnacjach, do których prowadzi spiralna wewnętrzna klatka schodowa, wiodąca na ostatnią udostępnianą kondygnację, z okien której rozpościera się panorama miasta. Schody z dwustronną poręczą mają ergonomiczną wysokość stopni rozszerzających się w jednym stałym miejscu. Ekspozycja (obiekty wiszące oraz różnego gabarytu gabloty) rozmieszczona jest przy ścianach, wokół spiralnej klatki schodowej. Przed głównym wejściem do budynku Muzeum oraz bezpośrednio do holu prowadzącego do kasy muzealnej nie ma ani domofonu ani dzwonka. Pomieszczenia ekspozycyjne – zarówno wystawa stała, jak i sala wystaw czasowych nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Muzeum Historii Miasta Lublina posiada materiały edukacyjne dla osób w dysfunkcją wzroku: tyflografiki z wizerunkiem Bramy Krakowskiej jako siedziby

Muzeum oraz wybranych obiektów ze zbiorów muzealnych, a także z historycznej zabudowy miasta Lublina; książki dotykowe z tekstem w alfabecie braila dotyczące legend lubelskich; gipsowe odlewy form sztukateryjnych jako przykłady dekoracji w stylu renesansu lubelskiego. Przestrzeń ekspozycji w postaci częściowo odsłoniętego wewnętrznego lica murów z gotyckim układem cegieł oraz kamienia jest możliwa do dotykania, co pozwala na bezpośrednie zapoznanie się z zabytkową zabudową (budulcem, jego fakturą oraz rozmieszczeniem).

Muzeum posiada także przygotowane opisy deskrypcji do wybranych eksponatów, które docelowo mogłyby być zamieszczone w przestrzeni muzealnej w postaci kodów QR do pobrania przez użytkowników. W ofercie edukacyjnej Muzeum przygotowana została lekcja dla osób z dysfunkcjami wzroku pt. „Miasto, którego nie widać”. Docelowo zajęcia są przewidziane dla ograniczonej liczby uczestników w wyodrębniony poza harmonogramem zwiedzania dzień.

Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20-112 Lublin

Najbliższy parking z miejscami parkingowymi oznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na placu Katedralnym przy ul. Królewskiej. Do budynku Muzeum Józefa Czechowicza prowadzi wejście (bez stopni) od ulicy Złotej 3. Na parterze jest prezentowana wystawa stała (planszowa) pt. Odczytywanie miejsca. Historia kamienicy przy ulicy Złotej 3 oraz dzieje rodziny Riabininów. Na tej samej kondygnacji znajduje się również sklepik kawiarni „Pożegnanie z Afryką”, a także Galeria A-Tu”.

W piwnicy, do której prowadzą wąskie, strome schody, mieści się kawiarnia „Pożegnanie z Afryką”; w miesiącach letnich kawiarnia działa również na patio. Ponadto na parterze funkcjonuje toaleta. Na pierwszym piętrze znajduje się wystawa stała Józef Czechowicz (1903-1939) oraz kasa Muzeum Józefa Czechowicza, natomiast na drugim piętrze są prezentowane wystawy czasowe. Niestety, w Muzeum nie ma windy, a tym samym pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest wyłącznie parter Muzeum.

Muzeum Dworek Wincentego Pola, ul. Kalinowszczyzna 13.

Dojazd ul. Kalinowszczyzna pod samą bramę muzeum. Muzeum nie posiada własnego parkingu (oraz nie posiada miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością). Można wjechać na podjazd przez otwarta bramę (jeśli jest zamknięta, na prośbę gości otwieramy), można zaparkować w sąsiedztwie (przed pawilonem handlowym w górę).

Do dworku wchodzi się (po dwóch niskich stopniach) przez ganek i drzwi wejściowe (które w razie potrzeby mogą mieć otwierane drugie skrzydło). Pomieszczeniem wejściowym jest obszerna sień, gdzie znajduje się kasa biletowa wraz ze sklepikiem. Drzwi po stronie prawej prowadzą do biura. Wieszaki dla pozostawienia okryć wierzchnich znajdują się na wprost, w mniejszej sieni tylnej. Zwiedzanie rozpoczyna się od sieni przedniej. Następnie goście kierują się w lewo, do małego pokoju, z którego przechodzą do większego saloniku, a dalej przez małą sień tylną przechodzą do trzeciego z pokoi, na którym kończy się zwiedzanie parteru (wystawy stałej). Z tylnej sieni wąskie dość strome schody prowadzą do podpiwniczenia. Tu zlokalizowana jest toaleta. Dalej drzwi prowadzą do kolejno następujących po sobie czterech sal wystaw czasowych. Dochodząc do końca, wraca się do klatki schodowej i przez sień przednią wychodzi z budynku na zewnątrz. Muzeum Dworek Wincentego Pola jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Muzeum dysponuje jednym egzemplarzem „Pieśń o ziemi naszej” Wincentego Pola w języku Braille’a.

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, ul. Uniwersytecka 1, 20-029 Lublin

Najbliższy parking obok muzeum znajduje się przy ul. I. Radziszewskiego (należy wykupić bilet w parkometrze), parking podziemny płatny jest pod budynkiem CSK również przy I. Radziszewskiego. Do budynku Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” prowadzi wejście od ul. Uniwersyteckiej 1.

Wejście do muzeum stanowi krata metalowa, za którą znajdują się schody, wraz ze specjalna windą/platformą przystosowaną dla obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Za kratą po lewej stronie znajduje się na wysokości 107 cm dzwonek, który po naciśnięciu przywołuje pracownika muzeum obsługującego windę. Zaraz po wejściu do muzeum znajduje się korytarz, na którego końcu znajduję się recepcja, w której można zapłacić za lekcje muzealną oraz zakupić wydawnictwa, po lewej stronie stojąc w korytarzu w 1 celi znajduje się szatnia. Za szatnią znajdują się jeszcze 2 cele oraz ciemnica do zwiedzania. Stojąc obok recepcji po prawej stronie jest ciąg 4 cel przystosowanych do zwiedzania. Mijając recepcję znajduje się po lewej stronie mała cela, w której znajdował się karcer, obok karceru znajduje się „cela kobieca” obecnie znajduje się w niej pomieszczenie biurowe. Obok w Sali edukacyjnej na samym końcu za szarymi drzwiami znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Najbliższe miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduję się przy ul. I. Radziszewskiego (należy zakupić bilet w parkometrze). Muzeum posiada tylko 1 kondygnację, do której prowadzą schody oraz specjalna platforma/winda przystosowana do obsługi osób poruszających się na wózkach oraz z dysfunkcją narządu ruchu. Wszystkie pomieszczenia Muzeum są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W Muzeum jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Muzeum Regionalne w Kraśniku z filią Muzeum 24. Pułku Ułanów, ul. Piłsudskiego 7, 23-250 Kraśnik

Wejście do muzeum od ulicy Piłsudskiego wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych bez stopni i progów.

Kasa i szatnia w sali za wejściem z ekspozycją fotograficzną „Dawny Kraśnik”, tu zlokalizowano klatkę schodową oraz windę. Za windą przejście do toalet (czy to ta toaleta jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością?) Po lewej wystawa dotycząca I wojny światowej, po prawej ekspozycja dotycząca historii Pułku. Przejście na wystawy z sali wejściowej szerokie, niczym nieograniczone. Na piętrze sala główna to ekspozycja dotycząca historii Pułku w latach 1940 – 1947 oraz sala wystaw czasowych (obecnie ekspozycja archeologiczno-etnograficzna). Z sali wystaw czasowych wejście do pomieszczenia biurowo-socjalnego. Z sali wystawowej wejście do gabinetu kierownika. Obydwa pomieszczenia bez ograniczeń dla niepełnosprawnych.

Wszystkie kondygnacje i pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Muzeum posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchu.