unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Ceny biletów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Opłaty za przewodnika, wejscie na wystawy

bilety.jpgFotografowanie i filmowanie wnętrz muzealnych, kaplicy trójcy świętej i eksponatów będących własnością muzeum może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji.
Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła i statywów.
Wykorzystywanie fotografii w celach wykraczających poza prywatny użytek może spowodować skutki prawne.

Istnieje również możliwość zakupu biletów w biletomacie, który znajduje się przed wejściem na Dziedziniec Zamkowy.
 

 

Miejsce

  Bilet normalny

Bilet ulgowy

Zamek Lubelski (Kaplica, donżon, wystawy stałe) 40,00 zł 30,00 zł

Kaplica Trójcy Świętej

15,00

10,00 zł

Wieża zamkowa (donżon) – taras widokowy

10,00

8,00 

Ekspozycje stałe Zamku Lubelskiego 20,00 zł 15,00 zł
Wystawa czasowa "Z Wawelu do Lublina. Skarby z królewskiego dworu" 25.00 zł 15.00 zł

Oddziały zamiejscowe

6,00

5,00

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

              2,00 zł                         1,00 zł

Bilet rodzinny dla rodziców z dziećmi do lat 16

wstęp dla rodzica w cenie biletu ulgowego

Bilet Karta Dużej Rodziny dla osób objętych przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 2400 )

wstęp dla rodzica w cenie biletu ulgowego

Bilet z Lubelską Kartą Seniora do Kaplicy Trójcy Świętej 4,00
Bilet z Lubelską Kartą Seniora na ekspozycje 4,00
Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim

Zwiedzanie z przewodnikiem – Kaplica Trójcy Świętej

30,00 + bilet wstępu

Zwiedzanie z przewodnikiem – Wieża zamkowa z tarasem widokowym

30,00 + bilet wstępu

Zwiedzanie z przewodnikiem – Zamek Lubelski – ekspozycje stałe

wybrane wystawy, czas trwania 1 godzina

wybrane wystawy, czas trwania 1,5 godziny

wybrane wystawy, czas trwania 2 godziny

30,00 + bilet wstępu

45,00 + bilet wstępu

60,00 + bilet wstępu

Zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim lub rosyjskim
Zwiedzanie z przewodnikiem –  Kaplica Trójcy Świętej 50,00 + bilet wstępu
Zwiedzanie z przewodnikiem – Wieża zamkowa 50,00  + bilet wstępu

Zwiedzanie z przewodnikiem - Zamek Lubelski - ekspozycje stałe:

wybrane wystawy, czas trwania - 1 godzina

wybrane wystawy, czas trwania -  1,5 godziny

wybrane wystawy, czas trwania 2 godziny

50,00 zł + bilet wstępu

65,00 zł + bilet wstępu

80,00 zł + bilet wstępu

Zajęcia tematyczne na Zamku Lubelskim

Lekcja muzealna (czas trwania: 1 godzina)

     30,00 zł +  bilet lekcyjny w wysokości

12,00 zł od każdego uczestnika

Warsztaty muzealne dla grup (czas trwania 2 godziny)

60,00 zł + bilet warsztatowy w wysokości   

10 zł od każdego uczestnika

Bilet na warsztaty muzealne indywidualne
Bilet warsztatowy normalny 15,00 zł
Bilet warsztatowy ulgowy 10,00 zł
Bilet warsztatowy specjalny 5,00 zł

Oddziały i filie – miejscowe i zamiejscowe – Muzeum Narodowego w Lublinie

Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

35,00 zł + bilet wstępu

Zwiedzanie tematyczne

40,00 zł + bilet wstępu

Wstęp bezpłatny do Muzeum Narodowego w Lublinie przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari,  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką  honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osobom, króre  zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
 2. posłom na Sejm i senatorom Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. pracownikom muzeów polskich i zagranicznych,
 4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków,
 5. członkom Sejmiku Województwa Lubelskiego i Zarządu Województwa Lubelskiego,
 6. dzieciom do lat siedmiu,
 7. nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo- wychowawczych, oświatowo- wychowawczych i resocjalizacyjnych, którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum Lubelskie w ramach zajęć programowych,
 8. nauczycielom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć dydaktycznych w Muzeum,
 9. przewodnikom i pilotom turystycznym w przypadku oprowadzania grup po Muzeum,
 10. przewodnikom PTTK zrzeszonym w Kole Przewodników Miejskich i Terenowych im. S. Pajdowskiego w Lublinie,
 11. osobom upoważnionym przez dyrektora Muzeum.

Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum Narodowego w Lublinie przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
 • emerytom, rencistom, inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo- wychowawczych, oświatowo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • nauczycielom akademickim,
 • osobom odznaczonym odznaką "za Opiekę nad Zabytkami" i "Zasłużony Działacz Kultury",
 • przewodnikom i pilotom turystycznym z uprawnieniami państwowymi,
 • studentom Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • osobom upoważnionym przez dyrektora Muzeum,
 • rodzinom wielodzietnym posiadającym KARTĘ DUŻEJ RODZINY.