unia europejskawysoki kontrast A A A
  • Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Oddział - Muzeum Literackie w Lubline
    Filia - Muzeum Józefa Czechowicza

Promocja ksiażki

Wersja do druku Poleć znajomemu

Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii,

Trybunał Koronny, 30 stycznia 2017, godz. 12.00

W 1984 r. ukazała się w krakowskim Wydawnictwie Literackim monumentalna książka pt. „Po drogach polsko-hiszpańskich” autorstwa Gabrieli Makowieckiej, uczonej, która była pierwszą osobą wykładającą literaturę polską na Uniwersytecie Complutense w Madrycie i na stale tam zamieszkałą. Pokazała w tym dziele rozległość wzajemnych powiązań między oboma narodami, zapoczątkowanych „Relacją Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich”, w której m.in. opisał Polskę z czasów Mieszka I. Autorka książki, korzystając ze źródeł polskich i hiszpańskich, ukazała wielkie bogactwo wzajemnych relacji tych krajów i to na wielu płaszczyznach, w tym także artystycznej i literackiej. Poprzednikami Łobodowskiego byli w Hiszpanii tacy m.in. pisarze, jak „satanista" Stanisław Przybyszewski, Wincenty Lutosławski, a zwłaszcza Tadeusz Peiper, który przebywał w Hiszpanii w latach 1915-1920, zaznajamiając się z nową poezją tego kraju, a także z awangardowym ruchem, zwanym ultraizmem, który stał się jakby pomostem dla polskiej awangardy. Droga Józefa Łobodowskiego była natomiast odwrotna, szedł nią od Drugiej Awangardy do nowej fazy swojej twórczości.
Prof. dr hab. Tadeusz Kłak, recenzent książki


Zamieszczone w książce „Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii” prace naukowe i wspomnienia przedstawicieli różnych pokoleń są świadectwem inspirującej roli pisarstwa Józefa Łobodowskiego. Wielość autorów, ośrodków naukowych i metod badawczych wskazuje na niezwykłą transkulturową wartość tego dzieła, wciąż niedocenianego w całym swoim bogactwie. Redaktorzy tomu zachowali różnorodność językową tekstów, aby podkreślić rozległość wymiaru kulturowo-geograficznego twórczości polskiego poety. Zbiór w znacznym stopniu dopełnia prace publikowane wcześniej, przynosi nowe ustalenia i interpretacje, a zarazem ukazuje obszary, do których w przyszłości winni się zwrócić badacze. W książce znalazły się także dotychczas nieznane wspomnienia o pisarzu, wybór poezji hiszpańskiej w jego przekładach i dodatek ilustracyjny.
Redaktorzy: Grzegorz Bąk, Ludmiła Siryk, Ewa Łoś