unia europejskawysoki kontrast A A A
  • Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Oddział - Muzeum Literackie w Lubline
    Filia - Muzeum Józefa Czechowicza

O lubelskiej rodzinie Riabininów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Muzeum Józefa Czechowicza, wrzesień - listopad 2017.

Muzeum Literackie Józefa Czechowicza zaprasza na wystawę: "Niech cię chwalą cudze, nie twoje usta". O lubelskiej rodzinie Riabininów.

Wystawa przypomina dzieje rodziny Riabininów, dawnych właścicieli kamienicy przy ul. Złotej 3. Lubelskie początki rodu związane są z postaciami Karola Goetza i Klary Eugenii z domu Barroux, osiadłych w poł. XIX w. w mieście nad Bystrzycą. Córka owych szanowanych członków ewangelickiej społeczności, Paulina wyszła za mąż za prawosławnego urzędnika rosyjskiego Sergiusza Riabinina. Ich najmłodszy syn Jan został kustoszem Archiwum Państwowego w Lublinie. W rzetelny sposób opracowywał źródła do historii rodzinnego miasta. Z małżeństwa z Taisą Krapiwin miał córkę Eudoksję (przyszłą nauczycielką, po mężu Kisielow) i syna Sergiusza (przyrodnika, wykładowcę akademickiego). Sergiusz, wraz z żoną Danutą z Podobińskich (absolwentką lubelskiego Liceum im. Unii Lubelskiej) współpracował przez lata z osobami niewidomymi. Był cenionym poetą i bibliofilem. Wielonarodowa rodzina Riabininów wrosła w lubelskie środowisko.

Paulina i Sergiusz Riabininowie. Zbiory MuzeumLubelskiego


Taisa i Jan Riabininowie. Zbiory Muzeum Lubelskiego

Wystawa powstała jako lubelski wątek towarzyszący wrześniowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii UMCS: Obcy w opiniach elit: od czasów starożytnych do końca XX wieku.

Kuratorki wystawy: Anna Mazurek (Muzeum Literackie Józefa Czechowicza), Małgorzata Surmacz (Muzeum Historii Miasta Lublina).